Aktuelt

Her opplever de friheten

24.11.09: 30 gutter og 30 jenter har fått et nytt liv gjennom prosjektet Freedom House. Disse to husene, ett for gutter og ett for jenter, er etablert for å gi tidligere slavearbeidere en mulighet til selvstendighet. WSG har forhandlet med arbeidsgivere for å kjøpe guttene og jentene fri. Jentene har stort sett vært vedsankere. Se…

Les mer

Bygger senter i Chencha

22.11.09: WSG Norge og Läkarmissionen i Sverige har utviklet et godt samarbeid de siste årene. For å hindre at barnearbeidere blir rekruttert til hovedstaden fra de fattigste områdene i sør, bygges det nå et stort ungdoms-senter i fjellbyen Chencha. En dagstur sør for Addis er livene til fattige befolkningen på landsbygda så strevsomt at de ofte sender…

Les mer

Ingen velferd uten verdighet

For mennesker på gata i Addis er likhet, rettferdighet, kjærlighet og omsorg ensbetydende med verdighet. Det er blant annet dette WSG-lederen vil arbeide for. Verdighet er en nødvendig forutsetning for at et menneske skal oppleve velferd. For noen betyr velferd å ha mat, klær, bolig, utdannelse og sosiale rettigheter. Slik jeg forstår ordet velferd er…

Les mer

Meld deg på nyhetsbrevet

Vi ønsker at alle våre kontakter kan bestille nyhetsbrev fra WSG-Norge. Det betyr at vi når deg raskt og uten store portokostnader når vi har nyheter vi gjerne vil formidle. Nå håper vi du er en av dem som melder deg på. WSG-Norge vil ikke sende ut nyhetsbrev i tide og utide. Et par ganger…

Les mer

Vevguttene jobber for sin egen framtid

14.12.10: Det nye Freedom House for tidligere vevgutter som arbeidet på slavelignende kontrakter huser nå totalt 50 gutter. Freedom House for jenter har tatt i mot 30 jenter i prosjektet. Her har de dannet et arbeidsfellesskap med nytt utstyr og gode arbeidsforhold. Behovet for veve-plasser er så stort at Win Souls for God det siste…

Les mer

Nå kan du bli med til Etiopia

11.05.12: (Oppdatert) Gatebarn-lederne i Win Souls for God i Etiopia har nå gitt melding om at det blir innvielse av Entoto Freedom School og 15- års jubileum for WSG den siste uka i oktober 2012. WSG-Norge har fått flere henvendelser om når vi skal arrangere en gruppereise til Etiopia, og flere har allerede gitt melding…

Les mer

Møtet med en prinsesse

De siste 10 årene har Inger Lisbeth og Lars Otto Hammer fulgt gatebarnarbeidet i Etiopias hovedstad Addis Abeba fra sidelinjen. Gjennom sitt engasjement i kirke og misjon i Våler har de også møtt flere av ungdomslederne i den Etiopiske hjelpeorganisasjonen Win Souls for God når de har vært på besøk i Norge. Deres sterke historier…

Les mer

Den nye skolen reiser seg

15.05.11: Den nye barneskolen i bydel Entoto begynner nå å reise seg. Dette blir en skole på fire etasjer og to etasjer også under bakken. WSG-leder Gizachew Ayka tar meg med på befaring på den nye skoletomta, som ligger svært sentralt i bydelen med 40.000 innbyggere nord i hovedstaden Addis Abeba. Utgraving av tomta tok…

Les mer

Slik blir du fadder

07.05.12: WSG Norge har jevnlig behov for nye faddere. For 1000 kroner året kan du hjelpe et barn til et verdig liv. For dette beløpet betaler du for skolegang, helse og sosial omsorg. Vil du være med som fadder kan du sende noen ord til johanne_walle@hotmail.com og hun vil gi deg den informasjonen du trenger. Du kan…

Les mer

WSG inn i nytt senter

06.05.12: Win Souls for God og Hope for Children har etablert seg ved et nytt senter i Addis Abeba. En rekke små sentra er dermed blitt til ett stort senter på 7000 kvadratmeter, fordelt på flere hus inne på et avlukket område. Det nye senteret erstatter kontaktsenteret som tidligere også huset hovedkontoret for de to…

Les mer