Gatefolket er en uavhengig stiftelse med formål å støtte arbeid blant gatebarn i Etiopia. Alt arbeid i Norge er basert på frivillighet. Vi har ingen ansatte.  Stiftelsen er registrert i Brønnøysund-registrene og har offentlig godkjent revisor. Alt arbeid skjer i samarbeid og forståelse med de etiopiske organisasjonene Bright Star,  Win Souls for God og Hope for Children. Disse organisasjonene har sitt utspring i den evangeliske Mekane Yesu kirken i Etiopia, som norsk og svensk misjon har vært med å bygge opp de siste 60 årene.

Gaver til Gatefolket gir skattefradrag om du ønsker det.
Givere og faddere som ønsker skattefradrag må sende oss sitt navn, fødsels- og personnummer (11 siffer) og postadresse.

Styret i Gatefolket består av Odd Borgestrand, Rygge, Inger Oline Hovland, Kapp, Mariann Mydland, Skreia, Hanne Bjørnstad, Sarpsborg, Lars-Otto Hammer, Våler, og Sidsel Bjørnstad, Sarpsborg. Varamedlem: Gunnar Alvin, Rygge.

Revisor: Kjellaug E. Sælen.

Kontaktadresse:

Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling.
epost: post@gatefolket.no

Henvendelser om fadderordningen: fadder@gatefolket.no

Konto for gaver til arbeidet er 1080.21.24 444
VIPPS: Gatefolket Norge 16422

 

inger hovland (2) - Kopi
Odd Borgestrand,
Styreleder
o.borgestrand@gmail.com
post@gatefolket.no
tlf 906 20 028
Inger Oline O. Hovland,
Nestleder
ihovlan@online.no
tlf 926 69 176
Hanne Bjørnstad,
Sekretær
hanne.bjornstad@fonus.no
tlf 400 18 597
Mariann  
Mariann Mydland
styremedlem
mariannr_90@hotmail.com
tlf 414 68 484
Gunnar Alvin
fadderansvarlig
gunnar.christian.alvin@gmail.com
fadder@gatefolket.no
tlf 905 40 544

Arne Brokhaug   kasserer
a.brokhaug@online.no
regnskap@gatefolket.no
tlf 906 91715
Lars Otto Hammer
styremedlem
lohamme@online.no
tlf 917 99 721Sidsel Bjørnstad,
styremedlem
sidsel_bjornstad@hotmail.com
tlf 911 95 767