Bli fadder du også!

Gatefolket har jevnlig behov for nye faddere. For 1.800 kroner året kan du hjelpe et barn til et verdig liv.

For dette beløpet bidrar du til at barna får skoleuniform, undervisning, mat, helsetilsyn for barnet og barnets familie og annen sosial omsorg. Dersom du ønsker å dele opp beløpet er dette mulig ved at du selv går inn i din nettbank og oppretter fast oppdrag hvert kvartal med kr. 450,- eller eventuelt kr. 150,-  hver måned.

SEND OSS DIN KONTAKTINFORMASJON
Det er enkelt å bli fadder hos oss. Vi trenger følgende:
Navn:
postadresse:
epost:
mobilnummer.
Oppgi antall barn du ønsker å støtte.

Dette sender du enten til
fadder@gatefolket.no 
eller brev/kort til Gatefolket, Kirkeveien 71A, 1344 Haslum

Fadderplakat
Da vil du motta en fadderplakat med bilde og informasjon om «ditt» personlige fadderbarn sammen med en faktura. Deretter sender vi ut faktura èn gang i året, og du binder deg for ett år om gangen.
Gatefolket har tatt ansvaret for 590 barn skoleåret 2024/2025.

Ta gjerne kontakt på post@gatefolket.no eller kontakt vår kasserer Arne Brokhaug på tlf 906 91715 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang.

BLI FADDER I DAG! Flere barn venter på deg. Send en epost til fadder@gatefolket.no eller Gatefolket, Kirkeveien 71A, 1344 Haslum

INNTEKTSFRADRAG FOR GAVER 

Du kan få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) etter gjeldende regler for gaver mellom kr. 500,- og 25.000,- til frivillige organisasjoner.
For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på post@gatefolket.no eller kontakt vår kasserer Arne Brokhaug på tlf 906 91715 for å oppgi dette.
Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang.

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og dette gjelder kun for norske givere. Det gjelder også for hver ektefelle, det vil si at for ektepar er det dobbelt.
Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning.

Givere og faddere som ønsker inntektsfradrag må be om dette senest innen 31. desember for gjeldende inntektsår.