Gaver

Bli fadder

Kontakt oss: fadder@gatefolket.no

SpareBank 1 Østfold Akershus

Kontonr: 1080 21 24 444

Vipps

Mobilnr: 16422 Gatefolket Norge

Gatebarn-arbeidet i Addis Abeba er helt avhengig av frivilllige gaver. Alt arbeid i Norge skjer på dugnad. Vi har ingen lønnsutgifter, og våre administrative kostnader utgjør omlag åtte prosent av vårt årlige budsjett.

Vi takker hjertelig for alle gaver til prosjektet.
Konto for gaver til arbeidet er 1080.21.24 444
Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling

Nå kan du VIPPSE
I en tid der stadig flere benytter elektroniske betalingstjenester har også vi i Gatefolket opprettet VIPPS-konto. Ved å benytte denne appen på din mobil kan du enkelt overføre ønsket beløp til Gatefolket. Søk opp Gatefolket som mottaker eller skriv inn vårt VIPPS-nummer 16422, så blir din gave overført raskt og effektivt.  Du bestemmer selv beløpet.

Bli fadder

Vil du være med som fadder kan du sende noen ord til fadder@gatefolket.no
Vår fadderansvarlig Inger Oline O. Hovland,

vil gi deg den informasjonen du trenger. Du kan også sende et vanlig brev til oss: Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling. For 1.300 kroner året kan barn fra fattige hjem få undervisning, skoleuniform, skolemateriell og et måltid mat om dagen.  Vi sender ut faktura èn gang i året om ikke annet er avtalt.

Skattefradrag for gaver
Både privatpersoner og bedrifter som gir gaver til Gatefolket har rett på skattefradrag for sine gaver på  inntil 50. 000 kroner for inntektsåret 2021. Skattesatsen for 2021 er 22%. 

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og dette gjelder kun for norske givere. Det gjelder også for hver ektefelle, det vil si at for ektepar er det dobbelt. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle 11 siffer).
Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning.

Givere og faddere som ønsker skattefradrag må sende oss sitt navn, fødsels- og personnummer (11 siffer) og postadresse senest innen 31. desember for gjeldende inntektsår.  Fristen for inntektsåret 2020 er med andre ord 31.12.20. 

I tillegg vil vi gjerne også ha epostadressen. Disse opplysningene kan sendes til post@gatefolket.no eller til Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling.