GATEFOLKET

Gatefolket er en uavhengig stiftelse med formål å støtte arbeid blant gatebarn i Etiopia. Alt arbeid i Norge er basert på frivillighet. Vi har ingen ansatte.  Stiftelsen er registrert i Brønnøysund-registrene og har offentlig godkjent revisor. Alt arbeid skjer i samarbeid og forståelse med de etiopiske organisasjonene Bright Star,  Win Souls for God og Hope for Children. Disse organisasjonene har sitt utspring i den evangeliske Mekane Yesu kirken i Etiopia, som norsk og svensk misjon har vært med å bygge opp de siste 60 årene.

Gaver til Gatefolket gir skattefradrag om du ønsker det.
Givere og faddere som ønsker inntektsfradrag må sende oss sitt navn, fødsels- og personnummer (11 siffer) og postadresse.

Styret i Gatefolket består av frilansjournalist Odd Borgestrand, Haslum, pensjonist Sidsel Bjørnstad, Sarpsborg, byggingeniør og økonom Mariann Mydland, Skreia, IT-rådgiver Magnus Vatne, Kolsås,  driftsingeniør Gunnar Alvin, Rygge, pensjonist Arne Brokhaug, Skiptvet. Varamedlemmer: lærer Inger Oline Hovland, Kapp og pensjonist Lars-Otto Hammer, Våler

Revisor: Kjellaug E. Sælen, Ecit Ski AS.

Kontaktadresse: Gatefolket, Kirkeveien 71A, 1344 Haslum.
epost: post@gatefolket.no
Henvendelser om fadderordningen: fadder@gatefolket.no
Konto for gaver til arbeidet er 1080.21.24 444
VIPPS: 16422 Gatefolket Norge

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»

Slik begynte det i 1997:

10 fattige ungdommer med en visjon om å dele sitt brød med de som ikke en gang har smuler.  Gatebarna i Etiopias hovedstad Addis Abeba blir betraktet som søppel. Dette er historien om Bright Star, Win Souls for God  og Hope For Children, og den norske støtteforeningen som nå heter Gatefolket (tidligere WSG-Norge). 

Bright Star, Win Souls for God og Hope for Children er 150 etiopere som først og fremst vil være medmennesker. Bibelordet fra første Johannes brev 3.18 er veiviser og visjon: ”Mine barn, la oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet”.

Win Souls for God startet som et rent sosialt arbeid med evangelisk tilsnitt. Det begynte med vennskap, utdeling av mat og klær og et enkelt budskap om at barna på gata har en himmelsk far som bryr seg om dem.

Win Souls for God er et direkte resultat av svensk misjons arbeid i Addis Abeba. Det var rundt den svenske misjonens hovedkvarter initiativtagerne til organisasjonen vokste opp. Win Souls for God er i dag den evangeliske delen av arbeidet.

Hope for Children etableres
Tre år etter starten i 1997 ble det opprettet en underavdeling med navnet Hope for Children in Ethiopia, (HCE) som tar seg av den humanitære delen av arbeidet. Myndighetene forlanger en slik oppdeling for ikke å knytte forkynnelse direkte til den humanitære innsatsen.

Win Souls for God og Hope for Children vil vise sin kjærlighet i praksis for de fattigste barna og gatefolket i Addis Abeba. Noen må vise dem lyset for at de skal kunne se det, mener ungdommene i WSG. Derfor henter de ut ett og ett barn fra gata.

Fattigdommen og kriminaliteten
må bekjempes ved å vise Jesu sinnelag. Det andre kinnet må ofte vendes til i dette arbeidet. Gatefolket kan være fulle av svik og troløshet, men gjennom tålmodig arbeid etableres en kontakt som gjør at de praktisk talt vender helt om.  Hver eneste dag er det sang, andakt og bønn ved  hovedkontor og  kontaktsenter i byen. Det serveres frokost eller lunch, og alle som ønsker det får personlig oppfølging. Gatefolket har egne bibelklasser.  Det er egne rehabiliteringsprogrammer for unge kriminelle og prostituerte. WSG-lederene regner med at de har hjulpet om lag 25000 barn og unge med utdanning, helsestell og tilbakeføring til et verdig liv siden organisasjonen startet i 1997.

Forebyggende arbeid
Hope for Children har et omfattende sosialt arbeid i byen. Forebyggende arbeid for å hindre at flere barn havner på gata er kanskje det aller viktigste arbeidet. Barn fra de fattigste familiene får gratis førskole og grunnskoleutdanning. Barna får uniformer, skolemateriell og mat, i tillegg til helsetilsyn. Over 1.100 elever går nå ved WSG/Hope for Childrens skoler i Addis Abeba.
Et eget helseprogram for de aller fattigste drives også av HCE. Programmet kalles helhetlig helse og tar spesielt for seg hygiene.
Gatebarn og voksne får tilbud om hjelp til utdannelse og å skaffe seg en jobb.

Fire av jentene ved Deborah Centre pyntet til fest.

Prostituerte jenter ”omskoleres” til frisører gjennom samarbeid med en frisørskole i utkanten av hovedstaden. HCE vil gjerne også utvide utdanningstilbudet til å omfatte bygningsfag, forskjellige typer metallfag, jordbruk, matlaging, skreddervirksomhet, opplæring i datafag og forskjellige typer forretningsvirksomhet.
Kampen mot HIV/AIDS er en viktig del av HCE sitt humanitære program..

HCE har også valgt å satse på sport som forebyggende tiltak. Gatebarn møter andre lag i byen, og mest populært er fotball, håndball og friidrett.
HCE gir også mikrokreditt til gatefolk som har gjennomført et program for å vende tilbake til et normalt liv. Mange har fått økonomisk støtte til å starte små virksomheter og butikker.

Drives av frivillige gaver
Gatefolket, tidligere WSG Norge, ble startet i desember 2004. etter tre års samarbeid med svenske partnere. Budsjettet for 2022 er på 1,7 millioner kroner. Dette er midler dere bidrar med gjennom frivillige gaver og fadderordningen. Det varmer når jubilanter prioriterer gatebarna framfor å fylle eget hus med enda flere ting. Det varmer når skolebarn og menigheter samler inn penger til prosjektet.