Hjelp til ansvar for egen framtid

09.04.13: Fattigdom blir aldri utryddet uten politisk endring. Kirker og organisasjoner med fokus på menneskerettigheter og kristen nestekjærlighet kan utgjøre den nødvendige maktfaktor for endring i utviklingsland, men alt arbeid må ha en lokal forankring.

Bildet: Mangeårig generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, nå biskop i Borg, Atle Sommerfeldt,  var meget engasjert under temamøtet om solidaritet og bistand i Ørje kirke i går kveld.

Av Odd Borgestrand

Det sa mangeårig generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, nå biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, under et temamøte i regi av Grenseaksjonen for Afrika i Ørje i går kveld.

WSG-Norge har vært i jevnlig dialog med Grenseaksjonen gjennom flere år, og ble også invitert til å formidle noen tanker om solidaritet og samfunnsforandring under samlingen i Ørje kirke, som for øvrig samlet om lag 100 deltakere.

 

Leder for Grenseaksjonen, Inger Marie Jaavall, har besøkt Etiopia en rekke ganger. Grenseaksjonen samarbeider med Kotobe menighet i Addis Abeba, og skal utvikle kontakt og vennskap mellom sine respektive lokalsamfunn gjennom kulturutveksling innenfor ulike områder.  Grenseaksjonen formidler kunnskap og erfaringer om kulturer i sør og bidrar til å fremme respekt og toleranse mellom ulike kulturer og levesett.

-Vi er opptatt av å hjelpe, men samtidig unngå å skape avhengighet, understreket Jaaval.

 

Verden er nær

Atle Sommerfeldt trakk fram at verden er kommet så mye nærmere. Vi kaller det for globaliseringens tidsalder. All økonomi er knyttet opp mot globale avtaler. Vi har bygget opp velferdsgoder som ledere i utviklingsland har god innsikt i. Nå lever vi i en verden der vi kommuniserer i nåtid.

Da misjonsledere for 30 år siden reiste på internasjonale konferanser skrev de bok om konferansen på hjemveien. Nå deler vi informasjon i løpet av sekunder gjennom internett.

WSG-Norge gjennomfører eksempelvis konferanser via Skype, også med våre partnere i Etiopia.

Etiopia er bare et halvt døgn unna i reise, men er enda nærmere i tid. 80 % av verdens befolkning har tilgang på en mobiltelefon. Det er internettkafeer på mange gatehjørner i Addis Abeba. Bildet våre samarbeidspartnere i utviklingsland får av oss kan bli en utfordring. De ser amerikanske såpeoperaer og tror det er slik vi har det, på godt og vondt.

 

Solidaritet og nestekjærlighet

er det vi må bygge vårt samarbeid på. Vi må se de store forskjellene i levekår når vi skal opptre solidarisk. Vi må oppfordre våre politikere til å investere mer i utviklingsland. Statens Pensjonsfond eier 2% av alle aksjer i verden. Det er på tide at vi reduserer kravene til avkastning på noen av våre investeringer og benytter midler til å bygge solidaritet blant annet med Etiopia, sa Atle Sommerfeldt.

Vi kommer ikke i mål uten at vår kamp for andres rettigheter også medfører senkede krav til egen velferd.

Vi må gå over på den andre siden og være på lag med våre venner i kirker og organisasjoner i de land vi arbeider i.

 

Lokal forankring

Sommerfeldt understreket sterkt at alt misjons- og bistandsarbeid må ha lokal forankring.

–Vi må knytte oss opp mot eksisterende organisasjoner og bevegelser som er på plass i landet. Vi må forholde oss til mennesker som bor der gjennom et helt liv og som kjenner på hverdagens utfordringer. Vårt engasjement vil alltid være tidsbegrenset, og derfor er kompetansebygging det aller viktigste.  Vi må sørge for at våre partnere tar ansvar for sin framtid.

Skal vi bidra til å bygge opp et folk og et land må vi forstå at dette er et fag. Det handler om faglige innspill og lokalt eierskap.

-Den vet best hvor skolen trykker som går i den, sa Sommerfeldt, med et noe omformulert og velkjent utsagn. Forutsetningen er da at vi bidrar til at det drives skoler i våre samarbeidsland.

Misjon og bistand er i endring understreket Borg-biskopen. Den klassiske misjonstanken er  å fortelle det kristne budskap, bringe enkeltmennesker fram til tro og dåp, og på den måten bygge menigheter. Evangeliet til alle folkeslag gjelder fortsatt. Bistandsarbeid henvender seg til lokalsamfunn der vi kan bidra til å skape sosial rettferdighet, og da må vi henvende oss til grupper av mennesker som sammen kan skape solidaritet og rettferdighet.  Her skal vi være solide alliansepartnere som bidrar med kompetanse og veiledning, mente Sommerfeldt.

-Vi må arbeide for at de fattige får sin rett, sa Sommerfeldt blant annet.

 

Sterkere menighetsarbeid

I Ørje kirke understreket biskopen norske menigheters ansvar til å styrke sine søstermenigheters arbeid. Jeg ønsker at menigheter i Borg legger sine ressurser i støtte til søndagsskoler og bibelskoler.  Med solid trosopplæring gir vi våre samaarbeidskirker i utviklingsland en sterk stemme for å bygge opp gode lokalsamfunn.

Biskopen takket for Grenseaksjonens engasjement og for det store frivillige arbeid som også WSG-Norge står i. Aftenpostens store oppslag om slavearbeiderne fra Sør-Etiopia er lagt merke til, og understreker at vi fortsatt må arbeide fram et fokus på barns rettigheter. Når prisen for et barn i Etiopia settes til 70 kroner på slavemarkedet har vi fortsatt en lang vei å gå.

Ingen lever for seg selv, – vi lever for hverandre, konkluderte biskopen.