Nå heter vi Gatefolket

14.04.13: WSG Norge har endret navn til Gatefolket. Det var årsmøtet i WSG Norge som fattet denne beslutningen 10.april.  Årsmøtet ønsket et norsk navn som tydelig  forteller hvem vi arbeider for.

 

Foreningen WSG-Norge ble formelt etablert i 2004 etter at det tidligere var en skandinavisk støtteforening som hadde innledet samarbeid med etiopiske Win Souls for God i 2001.  Alt arbeid i Norge drives på frivillig basis. Det er ingen ansatte i prosjektet i Norge, men i Etiopia har vi totalt 160 medarbeidere på lønningslista i tillegg til en rekke frivillige medarbeidere.

Win Souls for God startet i 1997 som et rent sosialt arbeid av 10 ungdommer tilknyttet den evangeliske kirken i Etiopia.  Det begynte med vennskap, utdeling av mat og klær og et enkelt budskap om at barna på gata har en himmelsk far som bryr seg om dem.

Win Souls for God er et direkte resultat av svensk misjons arbeid i Addis Abeba. Det var rundt den svenske misjonens hovedkvarter initiativtagerne til organisasjonen vokste opp. Win Souls for God er i dag den evangeliske delen av arbeidet.

Tre år senere startet lederne i WSG i Etiopia opp Hope for Children in Ethiopia, som en humanitær del av arbeidet. Dette fordi etiopiske myndigheter ville ha et organisasjonsmessig skille mellom evangelisk og humanitært arbeid.  WSG-Norge har samarbeidet med begge organisasjonene og det er totalt 12 ulike partnere inne i prosjektet, de fleste fra Norge, Sverige og Danmark.

 

Hele mennesket

Vi driver et arbeid der vi ser hele mennesket, med fokus på et menneskeverdig liv. Det vil si at vi arbeider innen utdanning, helse,, sosiale spørsmål ,menneskerettigheter og evangelisering. Noen kaller dette et holistisk arbeid, som omfatter kropp og sjel.  Dersom du ser for deg arbeidet som utføres av Redd Barna, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, ja da har vi egentlig oppsummert hva vi ønsker at vår støtteforening Gatefolket skal være.

Vi er en frivillig sammensatt gruppe som er registrert som en ideel forening i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Melding om navneendring er sendt inn til godkjenning i Brønnøysund. Støtteforeningen vil fortløpende vurdere metoder og midler for å realisere sitt formål. Det skal spesielt legges vekt på mellommenneskelige relasjoner og solidaritetsskapende arbeid mellom Norge og Etiopia, heter det i vårt stiftelsesdokument. Dette gjelder fortsatt.

 

Årets budsjett

Gatefolket i Norge har vedtatt et budsjett for 2013 på totalt 680.500 kroner. Alle inntekter baserer seg på fadderskap og andre frivillige gaver. Våre faddere dekker nesten halvparten av budsjettet. Totalt skal det overføres 645.000 kroner til Etiopia i år.

Dette fordeler seg på følgende aktiviteter:

Fadderbarn 320.000,- Drift kontaktsenter 234.000,- Undervisning og evangeliseringsarbeid 80.000,- Julefeiring for gatebarn 10.000 og støtte til tidligere vedbærere 6.000,-

Våre totale administrasjonskostnader utgjør 13.000 kroner. Dette beløpet dekker drift av nettstedet enkle.re/gatefolket, utgivelse og utsendelse av vårt kontaktorgan Gateposten med to nummer i året og annet informasjonsmateriell. Videre er det satt av 10.000 kroner i reisetilskudd i forbindelse med høstens samarbeidsmøte i Etiopia, der Gatefolket skal være representert med to delegater.  Vi har også satt av 3.000 kroner for å kjøpe varer av våre etiopiske vevgutter for videresalg i Norge. Vi mener derfor at vi forvalter midlene på en meget god måte.  Samtlige styremedlemmer i Gatefolket ble gjenvalgt på årsmøtet. Gatefolket har egen statsautorisert revisor.

Vi takker alle som har støttet arbeidet i 2012, og håper på fortsatt god støtte i inneværende år.