Aktuelt

WSG inn i nytt senter

06.05.12: Win Souls for God og Hope for Children har etablert seg ved et nytt senter i Addis Abeba. En rekke små sentra er dermed blitt til ett stort senter på 7000 kvadratmeter, fordelt på flere hus inne på et avlukket område. Det nye senteret erstatter kontaktsenteret som tidligere også huset hovedkontoret for de to…

Les mer

WSG Norge utvider styret

08.05.2012: Under årsmøtet i WSG-Norge i mars ble det vedtatt å utvide styret fra tre til fem medlemmer. Det nye styret er nå konstituert. Styret har følgende sammensetning: Leder: Odd Borgestrand, nestleder Inger Oline O. Hovland, sekretær Henrik Solhaug, fadderbarnansvarlig Johanne Walle og styremedlem Georg Raddum. Kasserer utenfor styret er Ranveig Borgestrand og foreningens eksterne og offentlig godkjente revisor er Kjellaug Sælen.Henrik Solhaug er ansatt i deltidsstilling i Normisjonens barne og ungdomsorganisasjon Acta. Han…

Les mer