Velkommen til Etiopiakveld i Svinndal

Normisjon i Svinndal inviterer til Etiopiakveld på «Fredheim» midt i sentrum av Svinndal i Østfold søndag 31.januar kl. 17.00.  Gatebarnprosjektet i Addis Abeba vil få en stor plass i dette møtet.

Bildet: Deltakerne på gruppereisa til Etiopia i regi av Gatefolket i september/oktober i fjor. 

Sogneprest i Våler og Svinndal menigheter, Sture Jenssen, vil formidle sine inntrykk fra gruppereisen som Gatefolket arrangerte i oktober i fjor.
Svinndal er den bygda i Norge med flest faddere i gatebarnprosjektet. Våler og Svinndal menigheter og Svinndal skole har vært gode bidragsytere til gatebarnprosjektet i Etiopia i 15 år. Menighetene har sendt både konfirmanter og prester ut for å bli inspirert til videre innsats.
-I tillegg til å formidle mine inntrykk har jeg en drøm om å ta med meg en gruppe ungdommer på 17-18 år til Etiopia. Da kan de være sammen for å gi hverandre ballast i sine liv. Jeg tror det ville bety enormt for både norske og etiopiske ungdommer. Jeg vil kalle det livsforvandlende, sier Jenssen.

Den yngste deltakeren
på gruppereisa, Kristoffer Moslått, var ivrig med fotoapparatet under sitt besøk i Etiopia og vil vise en del bilder fra reisa. Leder for Gatefolket, Odd Borgestrand, har sydd sammen en video der vi får et blikk inn i en etiopisk gudstjeneste, møte med tidligere gatejenter, gutter ved et av guttehjemmene og  elever ved de to barneskolene som partnerne i Addis Abeba driver. Nestleder i Gatefolket, Inger O. Hovland, leder samlingen.

Alle er hjertelig velkommen
til samlingen på misjonshuset Fredheim. Det gjelder spesielt de 21 som var med på reisa i oktober, men også faddere og andre venner av Gatefolket og gatebarnprosjektet i Etiopia.
En delegasjon fra Lysaker og Snarøya menigheter reiser til Etiopia i midten av februar for å møte gatebarnlederne ansikt til ansikt og bli bedre kjent med prosjektet gjennom egne opplevelser. Denne delegasjonen har gitt signaler om at de håper å få muligheten til å komme til Svinndal denne ettermiddagen. Det blir anledning til å gi en gave til prosjektet.
Styret for Gatefolket har en visjon om å spleise disse menighetene sammen til en felles ungdomstur for konfirmantledere når anledningen byr seg. Kanskje Etiopia-kvelden i Svinndal 31.januar kan bli startskuddet på dette samarbeidet?