Krevende tider i Etiopia, men mange får hjelp

Representanter fra sju samarbeidende organisasjoner til Bright Star og Win Souls for God var samlet til sitt årlige Partners Meeting i Århus, Danmark denne 12.-14. april. Mariann Mydland og Odd Borgestrand representerte Gatefolket under samlingen.

Bildet: Mariann Mydland og Odd Borgestrand representerte Gatefolket under Partners Meeting i Århus. Her sammen med gatebarnlederen Gizachew Ayka.

Partners Meeting er et viktig møte for å holde tett kontakt med arbeidet i Etiopia, men også for å bygge samhold og samarbeid mellom de ulike partnerne i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Finland, Island og Færøyene.

Det er urolige tider i Etiopia,
og inflasjonen er skyhøy. Det påvirker også arbeidet i Bright Star og Win Souls for God. Totalt leverte prosjektene et regnskap på nærmere 7.5 millioner norske kroner, og gikk i minus med nærmere 500.000 kroner grunnet økte driftskostnader. Gatefolket har bidratt med nærmere 1,7 millioner kroner i direkte overføringer i tillegg til innvilgede lån.
Til tross for krevende tider leverer prosjektene imponerende resultater.
Prosjektlederen for den evangeliske delen av arbeidet, Abebe Abdey Adeko, var en av tre utsendinger til møtet fra hovedkontoret i Addis Abeba. Han understreket at bak tallene er det barn og unge det handler om, og det handler om å redde ett og ett barn ut fra gata og gi de et frigjørende budskap og et verdig liv.

Det er et omfattende prosjekt
som har utviklet seg siden starten i 1997, og under årsmøtet kom det fram hyggelige tall over oppnådd resultat for 2023. Vi kan nevne noen av dem:
79 foreldre (52 kvinner og 27 menn) ble opplært og sertifisert gjennom kapasitetsbyggingsprosjektet.
1086 barn (538 jenter og 548 gutter) fra vanskeligstilte familier hadde tilgang til utdanning, helseutdanning, rådgivning, medisinske tjenester, skolematerie
19 tidligere kommersielle sexarbeidere ble uteksaminert fra yrkesopplæring og har fått en ny start i livet. 23 jenter og 37 menn fikk fagutdanning i frisør og fikk arbeid.
40 barn som ble reddet fra utnyttelse av barnearbeid og gateliv ble gjenforent med familiene sine og returnerte til sine lokale skoler.
171 gatebarn mottok fast oppfølgingsstøtte, der mange har gjennomført grunnskole og nå startet egen virksomhet.

Representanter fra sju samarbeidende organisasjoner samlet på ett brett i Århus.

Under årsmøtet trakk lederen Gizachew Ayka fram 15 gutter og 15 jenter som har gått hele veien fra et liv på gata til å bli viktige ressurspersoner for egne familier, for samfunnet og for landet. Gatebarn er blitt tannlege, doktor, sivilingeniør, forretningsmenn, IT-ingeniør, evangelist, sykepleiere, farmasøyt, pastor, innehaver av frisørsalong, advokat, fysioterapeut, forfatter og artist.

Årsmøtet i Århus hadde et tettpakket program over tre dager med rapporter, gruppearbeid for veien videre, kveldssamlinger med tidligere frivillige og misjonærer fra Danmark til Etiopia og det hele ble avsluttet med gudstjeneste med flere hundre deltakere i Christianskirken i Århus.

Ei aktiv uke i Norge
Nå står Norge for tur for de tre etiopierne som har representert Bright Star og Win Souls for God. Mer om Norgesoppholdet kan du lese her: https://gatefolket.no/klart-for-gatebarn-treff-til-gjensidig-inspirasjon/