Årsmøte som ga inspirasjon for videre innsats

Gatefolkets årsmøte på Kilentunet på Fornebu i Bærum samlet 27 deltakere. Her ble det solid oppdatering av prosjektet i Etiopia både i form av en fyldig årsmelding og videorapport fra lederen i WSG/Bright Star, Gizachew Ayka.

Bildet: Det «nye» styret i Gatefolket. Fra venstre Odd Borgestrand, Inger O. Hovland,( vara) Gunnar Alvin, Mariann Mydland, Lars Otto Hammer (vara) Sidsel Bjørnstad, Arne Brokhaug og Hanne Bjørnstad.

Gizachew Ayka sin videohilsen kan du se her.
Den gir et godt innblikk i de ulike delene av prosjektet.
Årsmøtet åpnet med et flott koldtbord før styremedlem Lars Otto Hammer i ord for dagen oppfordret alle til å åpne sine dører og hjerter for medmennesker som har behov for noen å snakke med og være sammen med.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Den kan du lese her:

Regnskap og budsjett
Årsregnskapet for 2021 viser at samlede inntekter i 2021 ble på 1.730.571 kroner. Årsresultatet ble på 256.165,- kroner. Dette er midler som settes av til fond for framtidig overføring til Etiopia. Dette året er det overført kr. 1.470.000 som er kr. 15.800 mer enn i 2020.
Budsjettet for 2022 viser totale driftsinntekter på kr. 1 557 700- kroner, mens driftskostnadene er beregnet til kr 1 447 200,00. Dette vil gi et driftsresultat på 127 675 kroner, Inklusive renteinntekter.
Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Gatefolket har en økonomi som gjør det mulig å sikre fortsatt trygg drift de kommende årene. Både faddere og givere viser en solidaritet med prosjektet som er betryggende for våre samarbeidspartnere i Etiopia. De vet de kan stole på Gatefolket også om det skulle oppstå uforutsatte situasjoner.

Valgene
Gatefolket har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Leder: Odd Borgestrand, nestleder og fadderansvarlig: Inger O. Hovland, sekretær: Hanne Bjørnstad, kasserer: Lars Otto Hammer/Arne Brokhaug, styremedlem og sponsoransvarlig: Mariann Mydland, styremedlem: Sidsel Bjørnstad. Varamedlem/fadderansvarlig: Gunnar Alvin.
Inger O. Hovland og Lars Otto Hammer gikk ut av styret etter eget ønske og inntok plassene som varamedlemmer. Inn i styret kom Arne Brokhaug og Gunnar Alvin.
Styret konstituerte seg selv i et eget styremøte umiddelbart etter årsmøtet. Her ble Odd Borgestrand gjenvalgt som leder, med Sidsel Bjørnstad som nestleder. Hanne Bjørnstad fortsetter som sekretær. Mariann Mydland som sponsoransvarlig, Gunnar Alvin som fadderansvarlig og Arne Brokhaug som kasserer.
Styret har fungert som valgkomitè de siste årene, og ble gjenvalgt under årsmøtet.
Kjellaug Sælen ble gjenvalgt som revisor.
Gatefolkets utsendinger til det årlige Partners Meeting blir Inger O. Hovland og Mariann Mydland med Gunnar Alvin som vara.

Samtale om arbeidet
Som avslutning på årsmøtet ble det invitert til samtale om arbeidet. Årsmøtet var imponert over engasjement og resultat. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på arbeidet, både her hjemme og ikke minst i Etiopia.
Så snart det føles trygt å reise vil det bli planlagt en ny tur for de som ønsker å bli med og se på arbeidet i Etiopia på nært hold.
Samarbeidet med Gjenbruksbutikken er godt og daglig leder Kristine Grosås presiserte at det gir engasjement, inspirasjon og mening å kjenne til prosjektet og ikke minst å få besøk av gjestene fra Etiopia, som har vært med som medhjelpere til i butikken.
Fornebulandet menighet var også representert på årsmøtet, og var takknemlig for solid og god informasjon om prosjektene.

Inger O. Hovland (bildet)  fikk blomster og gode ord fra styreleder Odd Borgestrand  for å ha vært fadderansvarlig siden starten på Gatefolket. Hun takket og fortalte om sitt første møte med vedjenter som hver dag samler inn ved på Entotofjellet. Et sterkt møte som har preget og inspirert henne til å fortsette arbeidet i Gatefolket.

Tidligere styremedlem Tore Bjørnstad avsluttet årsmøtet med oppfordring om å vise varme og bry seg om hverandre. Dette er spesielt viktig i dager hvor konflikten i Ukraina har kommet oss nærmere og det er mange mennesker på flukt.
En takk til Fornebu Gjenbruk som støttet opp økonomisk for gjennomføringen av årsmøtet ved å dekke leiekostnadene for Kilentunet og dessuten dekket utgiftene til serveringen.