Hver dag løftes mennesker ut av fattigdom og fornedrelse

2021 må betegnes som et av de mest krevende år i gatebarn-prosjektets historie. Dette var et år med pandemi, stor intern uro med frykt for borgerkrig.  Dessuten enorme nedbørsmengder som krevde liv og som forårsaket store ødeleggelser også på våre skoler i Addis Abeba.

Midt opp i dette skal vi i Gatefolket sammen med våre medarbeidere i Bright Star og Hope for Children arbeide videre med visjonen om å gjøre gatebarn til skolebarn og hver dag løfte mennesker ut av fattigdom og fornedrelse.

Dette er et av avsnittene i årsmeldingen for 2021, som her presenteres og som legges fram for godkjenning under Gatefolkets årsmøte på Kilentunet i Bærum mandag 14. mars kl. 18.00.  Husk at alle er hjertelig velkommen til møtet, og alle over 15 år som støtter arbeidet har stemmerett.

Årsmelding for 2021

Gatefolket har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Leder: Odd Borgestrand, nestleder og fadderansvarlig: Inger O. Hovland, sekretær: Hanne Bjørnstad, kasserer: Lars Otto Hammer/Arne Brokhaug, styremedlem og sponsoransvarlig: Mariann Mydland, styremedlem: Sidsel Bjørnstad. Varamedlem/fadderansvarlig: Gunnar Alvin.
Gatefolkets valgte revisor: Kjellaug Sælen

Årsmøtet 15. februar måtte avvikles via TEAMS, grunnet Covid-19 situasjonen. Det ga flere støttespillere muligheten til å delta på årsmøtet, og ble en positiv opplevelse, tross alt. 19 stemmeberettigede deltok på møtet, og vi fikk også en direkterapport fra Addis Abeba under årsmøtet.
Det er avholdt 5 styremøter, 3 på teams og 2 fysiske. Styret har behandlet totalt 42 saker.

Fortsatt spesiell situasjon
2021 må betegnes som et av de mest krevende år i gatebarn-prosjektets historie. Dette var et år med pandemi, stor intern uro med frykt for borgerkrig.  Dessuten enorme nedbørsmengder som krevde liv og som forårsaket store ødeleggelser også på våre skoler i Addis Abeba.
Midt opp i dette skal vi i Gatefolket sammen med våre medarbeidere i Bright Star og Hope for Children arbeide videre med visjonen om å gjøre gatebarn til skolebarn og hver dag løfte mennesker ut av fattigdom og fornedrelse.  Det gjør vi sammen med de mange hundre som støtter dette prosjektet.

En av konsekvensene av uroligheten er dessuten stadig høyere priser på matvarer og andre varer vi er avhengig av i vårt arbeid. En rekke matvarer er blitt 100 prosent dyrere det siste året, mens andre varer har en prisøkning på rundt 50 prosent. Inflasjonen i 2021 havnet på drøyt 25 prosent.

Også 2021 skulle bli sterkt preget av Covid-19 situasjonen. Eneste fysiske arrangement i år ble Jentene på Kyststien, som ble gjennomført i en nedskalert versjon med 400 deltakere den 7. august. Gatefolket stilte med en dugnadsgjeng på fem personer, og fikk med seg gode opplevelser og 16.000 kroner i økonomisk støtte.

Partners Meeting
måtte avholdes digitalt, og store deler av styret i Gatefolket deltok, men med Mariann og Inger som offisielle delegater. Partnere fra Norge, Sverige, Danmark, Sør-Afrika, Tyskland, Færøyene og Etiopia er aktive i prosjektet, Totalt er det 9 prosjekter i Bright Star. Fortsatt lever om lag 50.000 barn og unge på gata i Addis Abeba. Dette er et overslag fordi ingen av disse har egne ID-kort.  I samarbeid med offentlige myndigheter har Bright Star nå tatt ansvar for 200 barn og unge i et eget program for å gjenforene disse med sine familier.  Selv om det er krevende tider også rent økonomisk har WSG/Bright Star klart å holde seg innenfor budsjettet. Totalbudsjettet for 2021 var på 22,830,965 birr, som tilsvarer 3.986.195 norske kroner. De totale inntektene for fjoråret var nesten identisk med budsjett, nemlig 22,925,593 birr, som tilsvarer 4.002.716 kroner   (1 birr er nå nede i 17 øre)

Mange gode økonomiske bidrag
Takket være økonomiske bidrag fra Norge er organisasjonens sy-senter nå oppe og går.
Vi har fått mange og gode gaver også i 2021. Når privatpersoner bidrar med gaver på 50.000 kroner monner det virkelig. Gjenbruksbutikken på Fornebu bidro også i år med 100.000 kroner. Gressklippergutta klipper plener for Våler kommune, og kunne overrekke 40.000 kroner til Gatefolket. Svinndal skole arrangerte «løp for Addis», som ga en samlet inntekt på drøye 53.000 kroner. Et fantastisk resultat! Vi har også fått flere store minnegaver. Det bør være et mål å øke antallet faste givere og bedriftssponsorer.

Årsregnskapet
viser at samlede inntekter i 2021 ble på 1.730.571 kroner. Årsresultatet ble på 256.165,- kroner. Dette er midler som settes av til fond for framtidig overføring til Etiopia.  Dette året er det overført kr. 1.470.000 som er kr. 15.800 mer enn i 2020.
Dette fordeler seg på tilskudd til kontaktsenter på 384.000 kroner, tilskudd til evangelisering 44.000,- Fadderbarn 821.800, Vedjentene 7.200,- Støtte til en familie 3.000,- Gatebarn-hjemmet i Awassa 40.000,- Lønnstilskudd til ansatte 100.000. Vedlikehold av skolene 70.000 (ekstrabevilgning).

Dette året har vi fått ny kasserer. Arne Brokhaug har stilt sin ekspertise til disposisjon etter at Lars Otto Hammer ba seg løst fra oppgaven av helsemessige årsaker. Vi takker Lars Otto for det store arbeidet han også har lagt ned, og ønsker Arne velkommen i fellesskapet.

Fadderordningen
Pr. 31. desember hadde vi 580 barn i vårt fadderprogram. Våre faddere er trofaste medarbeidere som er med oss år etter år. Når noen faller fra kommer andre til. Det legges ned et stort dugnadsarbeid for å holde god oversikt over barn og faddere. Inger Hovland har gjort en formidabel innsats over mange år og fikk i høst avløsning ved at Gunnar Alvin overtok. Gunnar fikk en frisk start da 79 av våre fadderbarn enten har fullført sin grunnutdanning eller flyttet fra Addis Abeba. Ved årsskiftet var samtlige barn erstattet med nye, slik at fadderne har fått tilbud om å ta ansvar for et nytt barn. Samtlige har takket ja til dette tilbudet.

Arbeidet i Etiopia
Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom fadderordningen.  Prosjektet driver tre private skoler fra barnehage til 4.klasse, og elevene fortsetter deretter i offentlig skole. Totalt har vi ved årsskiftet 1033 elever i vårt prosjekt, fra barnehage til universitet. To av skolene er i fattige strøk i hovedstaden, mens den tredje skolen er i fjellandsbyen Chencha i Sør-Etiopia,
Skoleprosjektet gir støtte og undervisning til 160 gutter og 175 jenter i egne skoler i Addis Abeba og landsbyen Chencha i Sør-Etiopia. I tillegg kommer 78 barn som deltar i uformell undervisning ved våre skoler. Av plasshensyn er Gurara Freedom School nå blitt en ren barnehage med barn fra 1.-3. trinn. Elevene i 1. til 4. klasse går nå på offentlig skole i samme bydel, et steinkast unna vår skole.
Vi er dessuten en betydelig bidragsyter til kontaktsenteret i sentrum av Addis Abeba. Ved årsskiftet er 31 ungdommer inne i formiddagsprogrammet, mens 75 er inne i kveldsprogrammet. 21 unge voksne deltar i opplæring i systua, mens 10 unge voksne er aktive i opptrening på veving.

I tilknytning til kontaktsenteret er det også et egne «Safety Homes» for 67 gutter som vi støtter med driftsmidler. Vi gir også bidrag til evangeliseringsarbeidet ute på gatene i Etiopias hovedstad. Et hjem for tidligere gatebarn i regionhovedstaden Awassa i Sør-Etiopia får også økonomisk støtte fra Gatefolket.  Her er det 10 ungdommer og to prosjektmedarbeidere som bor under samme tak. 14 jenter bor i hjemmet for tidligere gatejenter, Deborah Center. Daglig er det 1306 personer som er inne i de totalt 9 ulike prosjektene i WSG/Bright Star.
Vi bidrar fortsatt med underhold til to tidligere vedjenter og støtte til en ekstremt fattig familie som ikke kunne sendt sine barn på skole uten vår hjelp. Vi har også bidratt med ekstra lønnsmidler til ansatte dette året og gitt et ekstra tilskudd til reparasjon av skolegårdene etter den store flommen i Addis Abeba høsten 21.

Pandemien setter begrensninger
I tillegg til Covid-19-pandemien er Etiopia et land med stor intern uro, og det var en stund frykt for borgerkrig. Av den grunn har det ikke vært mulig for oss i Gatefolket å reise til Etiopia. Vi blir imidlertid oppdatert om arbeidet hver eneste uke. Skolene har i perioder vært stengt, men kom i gang med litt forsinket skolestart høsten 2021. I et land med 120 millioner innbyggere er det ved årsskiftet 450.000 smittede og drøyt 7000 døde. WSG/Bright Star har gjort en formidabel innsats for å hjelpe de fattigste og holde hjulene i gang i egen organisasjon. I tillegg har medarbeiderne organisert innsamling av klær og mat til de krigsrammede i Tigray-provinsen. Gizachew Ayka har personlig besøkt flere av landsbyene i regionen. Som folkevalgt i byregjeringen i Addis Abeba har  Gizachew blitt en viktig stemme for de som bor og lever på gata, for alle nederst på rangstigen og for kvinners rettigheter.
Til tross for pandemien har WSG/Bright Star gjennomført julefeiring med middag for gatefolket, de har feiret nyttår, sørget for gjenforening mellom gatebarn og deres foresatte og vært ute på gateevangelisering 2-3 ganger i uka.

Kontakt med støttespillere
Vi holder fortsatt kontakt med våre om lag 500 norske støttespillere gjennom Gateposten, Facebook og nettsiden gatefolket.no.  366 personer abonnerer på vårt nyhetsbrev, som er et viktig kontaktorgan. Gateposten for desember ble trykket i et begrenset opplag, beregnet for utdeling på arrangementer og sendt til de kontaktene som ikke har epost. Alle med epost fikk Gateposten elektronisk. Dermed sparte vi betydelige kostnader i trykk og distribusjon.
Styret vil rette en varm takk til alle faddere, sponsorer og andre støttespillere rundt om i landet, som bidrar med omsorg, omtanke, forbønn og giverglede. En stor takk også til vår revisor som hvert år kvalitetssikrer regnskapene våre vederlagsfritt. Det er takket være alle støttespillere kan vi stå side om side med våre medarbeidere i Etiopia i en krevende tid. Sammen utgjør vi en forskjell, og kan glede oss over at arbeidet fortsatt bærer frukt.
Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes.