32 barn venter på norske faddere

Skoleåret er i gang i Etiopia, og vi kan glede oss over flotte bilder og rapporter fra Etiopia som med all tydelighet forteller at både elever og lærere er klare for et nytt skoleår med mye viktig og nyttig lærdom.

Bildet: Et nytt skoleår er i gang, og her er prosjektleder for skole-arbeidet Hawi Badessa sammen med en av elevene som får nye sko skolemateriell og skoleuniform i velkomstgave på Entoto Freedom School. 

Norske faddere har påtatt seg ansvaret for støtte til nærmere 600 barn. Disse er fordelt på de to skolene Gurara og Entoto Freedom School i Addis Abeba og i den sør-etiopiske byen Chencha. Vi støtter også 12 barn og unges skolegang i regionhovedstaden Awassa i Sør-Etiopia.

Har du betalt for skoleåret som startet nå?
Dessverre er det fortsatt en del faddere som fortsatt ikke har betalt for «sitt fadderbarn» for inneværende skoleår. Det kan være mange årsaker til dette. Vi sendte ut faktura i juni via epost til alle som har oppgitt e-postadresse. Dette for å spare store summer i porto. Kanskje er e-posten havnet i spam, eller blitt borte. Faddere som ikke har e-post har fått brev i posten med faktura. Vi har også sendt en vennlig påminning i slutten av august til de som ikke har betalt. Dersom du er i tvil om du har betalt, eller ikke ønsker å fortsette som fadder, er det fint om du gir oss beskjed. Du kan da sende en epost til regnskap@gatefolket.no eller sende en SMS til vår kasserer Arne Brokhaug, tlf 906 91715, der du oppgir ditt navn, så tar vi kontakt.

32 barn uten fadder
Vi har 32 ledige barn som venter på en norsk fadder. Halvparten av disse er i hovedstaden, mens resten er førskolebarn i landsbyen Chencha langt sør i landet. Du kan lese mer om denne landsbyen her: https://gatefolket.no/gatefolket-utvider-arbeidet-i-sor-etiopia/

Gatefolkets styre har sagt ja til å ta ansvar for 20 barn ved Bright Star sin førskole i byen. Her er det nå 44 barn i alderen fire til sju år som har trukket «vinnerloddet». Førskolen har kapasitet til 75 barn, og skolen vil bli utvidet til også å omfatte første til fjerde klasse. Deretter vil barna gå over i offentlig skole, men med tett oppfølging av Bright Star både når det gjelder helsestell og økonomi. -Vi håper også å nå nye faddere som gjerne kan tenke seg å støtte arbeidet i dette fattige distriktet i Etiopia, sier styreleder Odd Borgestrand. Han besøkte Chencha i 2007, og karakteriserer det som en sterk opplevelse. Flere av Gatefolkets styremedlemmer skal besøke landsbyen i november.

Da Bright Star startet sitt gatebarnprosjekt i 1997 så lederne at mange av barna som levde på gata i Addis Abeba kom nettopp fra denne regionen. Gatebarn-leder Gizachew Aykas foreldre kom herfra, og selv om Gizachew Ayka er født og oppvokst i hovedstaden lærte han seg det lokale stammespråket. Dermed var det lett for ham å komme i kontakt med gatebarna fra Chencha.