Gatefolket utvider arbeidet i Sør-Etiopia

På drøye 2700 meters høyde ligger landsbyen Chencha i Gamo Gofa-provinsen i det sørlige Etiopia. Hvert år reiser agenter fra Addis Abeba til dette området for å sikre seg billig arbeidskraft, med løfte til foreldrene om at barna vil få utdanning og et godt liv i hovedstaden. Tusenvis av barn herfra har endt opp som gatebarn i hovedstaden.

Største by i området er Arba Minch, som også har egen flyplass og daglige avganger til Addis Abeba.  I Chencha og distriktet rundt bor det om lag 200.000 mennesker.Her lever de fleste av å dyrke hvete og poteter. I det karrige landskapet er det en kamp for å fø sine barn. Derfor takker mange foreldre ja til å sende barna bort. Det blir en munn mindre å mette og kanskje får de et bedre liv som hushjelp eller selger på markedet i hovedstaden. Foreldrene tar også imot en symbolsk sum for at de låner bort sine barn. Selv om alle barn i Chencha har rett på skolegang er antallet skoleplasser alt for lavt. Dermed er det mange barn som aldri får skolegang, forteller leder for Bright Star, Gizachew Ayka.

Bildet: Fra markedet i Chencha

Kom og hjelp oss
Nå har han på vegne av sin organisasjon rettet en sterk anmodning til Gatefolket om å ta ansvar for 20 barn ved Bright Star sin førskole i byen. Her er det nå 44 barn i alderen fire til sju år som har trukket «vinnerloddet». Førskolen har kapasitet til 75 barn, og skolen vil bli utvidet til også å omfatte første til fjerde klasse. Deretter vil barna gå over i offentlig skole, men med tett oppfølging av Bright Star både når det gjelder helsestell og økonomi.

Gatefolkets styre har sagt ja til å bidra i dette arbeidet. Mange av de voksne elevene i Addis Abeba går nå ut av prosjektet, og faddere som har fulgt disse ungdommene gjennom hele utdanningsløpet vil få tilbud om å bli fadder for førskole-barna i Chencha.
-Vi håper også å nå nye faddere som gjerne kan tenke seg å støtte arbeidet i dette fattige distriktet i Etiopia, sier styreleder Odd Borgestrand. Han besøkte Chencha i 2007, og karakteriserer det som en sterk opplevelse. Han fulgte de to jentene Almaz og Asnagish til deres små landsbyer i regionen, slik at de skulle møte sine familier etter å ha blitt «kjøpt opp» av agenter henholdsvis sju og fem år tidligere.  De endte opp som vedbærere med 16 timers arbeids-dager og mange tunge bører.

Barn i Chencha fortjener også skolegang. Derfor bidrar Gatefolket nå i denne regionen.

Barna havnet på gata
Da Bright Star startet sitt gatebarn-prosjekt i 1997 så lederne at mange av barna som levde på gata i Addis Abeba kom nettopp fra denne regionen. Gatebarn-leder Gizachew Aykas foreldre kom herfra, og selv om Gizachew Ayka er født og oppvokst i hovedstaden lærte han seg det lokale stammespråket. Dermed var det lett for ham å komme i kontakt med gatebarna fra Chencha. Han reistened til regionen, for å diskutere en strategi for å hindre flukten til hovedstaden med byens ledere. Det resulterte i et samarbeid med svenske Läkarmissionen, som bidro til etableringen av et ungdomssenter med kafeteria, datarom og bibliotek. Nå er arbeidet utvidet med en privat skole og en liten klinikk, og Gatefolket er sterkt ønsket som partner i tillegg til Läkarmissionen. Det har styret i Gatefolket sagt ja til.