WSG Norge utvider styret

08.05.2012: Under årsmøtet i WSG-Norge i mars ble det vedtatt å utvide styret fra tre til fem medlemmer. Det nye styret er nå konstituert.

Styret har følgende sammensetning:
Leder: Odd Borgestrand, nestleder Inger Oline O. Hovland, sekretær Henrik Solhaug, fadderbarnansvarlig Johanne Walle og styremedlem Georg Raddum. Kasserer utenfor styret er Ranveig Borgestrand og foreningens eksterne og offentlig godkjente revisor er Kjellaug Sælen.Henrik Solhaug er ansatt i deltidsstilling i Normisjonens barne og ungdomsorganisasjon Acta. Han er også IT-ansvarlig ved Viken Folkehøgskole på Gjøvik.  Han besøkte Etiopia og gatebarnprosjektet høsten 2010.
Georg Raddum er heltidsbonde på Toten, der melkeproduksjon er hovedbeskjeftigelsen.
Inger O. Hovland er lærer ved Svinndal skole i Østfold, og har vært engasjert i WSG-Norge siden den norske foreningen ble opprettet i 2004. Hun har besøkt Etiopia ved et par anledningerOdd Borgestrand er frilansjournalist og driver medieselskapet Borg Medier AS. Han har lang fartstid innen radio og TV, aviser og fagpresse, og har vært engasjert i gatebarn-prosjektet siden 2001.  Har vært i Etiopia en rekke ganger.
Johanne Walle er student og er for tiden medarbeider i FNs matvareprogram i København. Hun var volontør i WSG i Addis Abeba våren 2010, og da engasjert i undervisningen ved Entoto Freedom School.
Fadderordningen
En viktig del av WSG-Norges støtteprogram til gatebarnprosjektet er fadderbarnordningen. Norske faddere sørger nå for at nærmere 300 barn får undervisning, skoleuniform, sko, undervisnings materiell, et måltid mat om dagen og helsesjekk av hele familien minst en gang i året. WSG-Norge har satset på personlig fadderskap. Det vil si at hver fadder får en plakat med bilde og informasjon om ”sitt” barn.  Fadderskap koster kun kr 1.000,- pr år. WSG-Norge har ikke kapasitet til å formidle personlige gaver til barna, men vi kan formidle brev/epost (på engelsk) med hilsener og bilder.
Alle fadderne får oppdatert informasjon og nytt bilde av sine barn i forbindelse med Gateposten som kommer ut i juni. Pr dato mangler vi 15 faddere til våre barn.