WSG inn i nytt senter

06.05.12: Win Souls for God og Hope for Children har etablert seg ved et nytt senter i Addis Abeba. En rekke små sentra er dermed blitt til ett stort senter på 7000 kvadratmeter, fordelt på flere hus inne på et avlukket område.

Det nye senteret erstatter kontaktsenteret som tidligere også huset hovedkontoret for de to organisasjonene.  Senteret skal ta hånd om gatebarn, slavearbeidere og prostituerte gutter og jenter.

Flere institusjoner samlet
Institusjonene Light House, Freedom House og Deborah Senter er nå flyttet inn i det nye senteret. De siste tre årene har omlag 50 gutter og jenter bodd på Light House. Her har de formet sine nye liv etter at de har vært ett år på gutte- eller jentehjem.  De fleste velger utdanning, fra grunnskole til universitetsnivå.

Freedom House har vært et tilbud for tidligere slavearbeidere som er kjøpt fri fra sine arbeidsgivere. De fleste guttene har etablert seg med egne vevstuer. Jentene får utdanning i frisørfaget og som syersker. Alle ved Freedom House får også tilbud om skolegang og støtte til akademisk utdanning.

Deborah Center er senteret for tidligere prostituerte jenter. Hvert år hjelpes 8-10 jenter ut fra gata.  De får nå yrkesutdannelse og trening for et normalt liv. 2 jenter fra Deborah giftet seg i januar 2012.

Integreres i byen
Samtlige brukere av disse institusjonene blir nå integrert i byen, slik at de skal bo i enkle boliger og leiligheter, men kunne delta på senteret fra kl.08.00 om morgenen og fram til 17.30 på ettermiddagen.  Alle brukerne får tilbud om frokost og lunch ved senteret, men de skal selv lage middag i sine egne hjem på kveldene.

Senteret skal forme sine brukere slik at de selv skal ta ansvar for sine liv når det gjelder helse, utdanning og økonomi.  De vil få veiledning til å klare seg selv, og som en kristen organisasjon vil gatefolket også få åndelig veiledning og opplæring.

Hver dag blir det mulighet for undervisning, medisinsk hjelp og individuell rådgivning.
Alle brukerne vil få økonomisk støtte slik at de kan dekke kostnader til husleie. De vil også få grunnopplæring og yrkesrettet opplæring innen veving, design, frisørfag, skreddersøm og andre yrkesfag som er relevante, blant annet vei og anlegg, markedsføring, data, lyd og bilde kommunikasjon  mv.