Vil du ha inntektsfradrag?

Noen av våre faddere og givere benytter seg av muligheten til å få inntektsfradrag. Du kan få inntektsfradrag (tidl. kalt skattefradrag) for gaver mellom kr. 500,- og 50.000,- til frivillige organisasjoner. Gatefolket er godkjent for denne ordningen av skattemyndighetene.

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret. Siste frist for innmelding om fradrag er 31.desember. 

Bursdagsgaver eller minnegaver
Dersom du står som avsender for gaver ved spesielle anledninger kan du også få inntektsfradrag. Det gjelder eksempelvis dersom du samler inn penger i forbindelse med din egen bursdagsfeiring eller i forbindelse med en bisettelse/begravelse. Når vi mottar slike gaver vil vår kasserer ta kontakt for æ høre om du vil ha fradrag for disse gavene. Flere organisasjoner har åpnet for dette, inkludert oss i Gatefolket.

Det er imidlertid ikke mulig å få fradrag når du tar lodd ved våre digitale basarer. I så fall må du sende melding om at du støtter opp om basaren uten at du blir med i trekningen.

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og dette gjelder kun for norske givere. Det gjelder også for hver ektefelle, det vil si at for ektepar er det dobbelt.
Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det en gang. Har du allerede oppgitt dette til oss behøver du ikke gjøre det på nytt.
Ta gjerne kontakt på post@gatefolket.no eller kontakt vår kasserer Arne Brokhaug epost: a.brokhaug@online.no eller på tlf 906 91715 for å oppgi dette.