Viktig faktura-informasjon til alle faddere

Fra 1. januar 2024 må Gatefolket bytte ut sitt fakturerings- og regnskapsprogram. Årsaken er at vårt nåværende program er kjøpt opp av en ny aktør og vil bli lagt ned fra denne datoen. Derfor har vi viktig informasjon til våre faddere her.

Noen av våre faddere er registrert med to navn i fakturasystemet. Fra neste år vil vi sende e-faktura som går rett inn i mottakers nettbank.
Fra juni 2023 endrer vi faktura-mottaker til den som har bedt om inntektsfradrag.  For øvrige faddere med to navn endres mottaker av faktura til den som betalte forrige gang.
Ønsker dere endring på dette, må dere gi beskjed til regnskap@gatefolket.no

Alle faddere som får faktura nå i juni må derfor hjelpe oss med noen oppdateringer.

Vi trenger telefonnummer
For å sende ut e-faktura i framtida kreves det følgende informasjon:
Navn, e-postadresse og telefonnummer.
Vi mangler telefonnummer til mange av våre faddere, og ber derfor om følgende:
Ved betaling av fakturaen i juni
ber vi dere oppgi faktura-nummer og betalers telefonnummer i feltet «BETALINGSMELDING».