Vi møtte barn og unge på skolevei

Tenk deg at du skal møte nærmere 530 barn og unge ansikt til ansikt i løpet av fem skoledager i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Du skal hilse på dem, ta et fint bilde, spørre om navn, alder og hvilken klasse de går i. Kanskje få litt ekstra informasjon om hvordan de har det.

Bildet: Tett på fadderbarna under arbeidsuka i Addis Abeba. Her er Gatefolkets Sidsel Bjørnstad og Inger Opsahl Hovland i prat med en av studentene i bydel Gurara.

Det var oppdraget tre av styremedlemmene i Gatefolket skulle utføre første uka i november. Vi vet at barna og ungdommene har et håp og en drøm for livet sitt og at de kan gå på skole, blant annet fordi de har en fadder med omsorg, bosatt et sted i Norge.
Fadderansvarlig i Gatefolket, Inger Oline Opsahl Hovland, gir her viktig informasjon til alle våre faddere og støttespillere:

Omfattende arbeid
-Etter hjemkomsten fra Etiopia har det vært travle dager med å oppdatere all informasjon om alle barn og unge som får sin skolegang gjennom arbeidet vi driver sammen med Bright Star i Etiopia.  Likevel har dette vært et lystpreget arbeid, siden vi møtte barna og dermed ved selvsyn kan bekrefte at de barna vi har tatt ansvar for faktisk er der. I disse dager er troverdighet viktigere enn noen gang. Vi fikk hilse på tilnærmet alle barn og unge som er rapportert inn i arbeidet vårt. Slikt gir tillit til de som står i fremste rekke i dette viktige arbeidet i Etiopia.

Pr. 1. desember har vi 543 barn i vårt fadderbarnprogram. Vi møtte 526 av disse barna i oktober. Det var glade, høflige og tilsynelatende normalt friske barn og unge vi fikk hilse på, og mange kunne vi kommunisere med på engelsk. Med de minste var ikke dette mulig, men kroppsspråk trenger ingen tolk.

Stille flukt ut av hovedstaden
17 barn var det dessverre ikke mulig å komme i kontakt med, hverken under vårt besøk eller seinere.  Mulig årsak er at de har flyttet til landsbygda, hovedsakelig på grunn av svært høy husleie i byen. Andre kan ha måttet slutte for å hjelpe familien med å skaffe inntekter (les: å tigge). Det smerter oss alle, og aller mest de som jobber blant disse fattige familiene.  Disse 17 barna regnes nå dessverre som ute av programmet. Noen av dere faddere får derfor nye fadderbarn på deres plakater.  Det er viktig for oss at dere faddere skal kunne stole på at de barna dere betaler for, er i programmet. Det er nettopp derfor vi har lagt ned så mye arbeid i dette i høst.

Bildet: Glede over å sende en hilsen til sin norske fadder.

Andre av dere får et nytt fadderbarn som følge av at det «gamle» fadderbarnet har fullført sin skolegang. Da er det bare hyggelig å gi et nytt barn til en fadder, i forvissning om at det forrige barnet nå er blitt ungdom og kan mestre voksenlivet godt, – takket være god støtte fra dere. Dessverre har den nevnte husleieøkningen ført til en stille flukt til landsbygda. Dette har også rammet barna, og noen av dere har pr e-post fått beskjed om at deres barn har flyttet. Også dere mottar et nytt barn. Sammen med en ny oppdatert plakat får dere også en hilsen fra barnet i form av en tegning eller et brev. Det er laget med mye omtanke og takknemlighet fra hvert enkelt barn.
Under vårt opphold fikk vi 66 nye barn inn i vårt program. Disse er for det meste førskolebarn i den svært fattige bydelen Entoto.  Pr desember har vi 15 «ledige» barn som venter på en fadder.

Her kan du lese hele Gateposten, som vi sender ut til faddere og givere.

13523_Gateposten desember 2018