Vi forbereder ny høstbasar

En rekke organisasjoner sliter med sine budsjetter, og vi i Gatefolket må også jobbe litt ekstra for å få inn nødvendige midler for å holde prosjektene i Etiopia i gang. Derfor har styret bestemt seg for å gå i gang med en ny digital høstbasar de to siste ukene i oktober.

I fjor bidro mange givere med totalt 48.500 kroner, og hovedgevinsten, en Ipad mini gikk til Vigdis Mosby Larsen i Farsund. Samtlige vinnere ble kontaktet og har fått sine gevinster. Også i år vil vi lokke med en Ipad Mini som hovedgevinst, forteller basar-ansvarlig Mariann Mydland. En rekke andre gevinster er allerede på plass, og styret arbeider med å skaffe flere gevinster.

-Vi tror mange ønsker å støtte prosjektene våre på denne måten, fordi de vet at pengene går direkte til Etiopia uten fordyrende administrasjonskostnader. Våre kostnader er minimale, og vi har mange prosjekter som trenger vår støtte. Nytt av året er at vi betaler for opphold til to av jentene ved Deborah-senteret. Dette er jenter som er hentet ut fra prostitusjonsmiljøet i Addis Abeba, og som dermed får muligheten til et verdig liv. De årlige driftskostnadene for hver plass på senteret er på drøyt 20.000 kroner. Gatefolket starter sin støtte fra høsten 2022, forteller Mariann videre.

Vi har også sagt ja til å betale for 20 førskolebarn i landsbyen Chencha i Sør-Etiopia. I tillegg til fadderordning for barna i førskolen i Chencha er det også et sterkt behov for å lønne en lærer og en sykepleier i prosjektet. Total kostnad for disse to stillingene er på om lag 50.000 kroner i året. Myndighetene i Chencha stiller lokaler til disposisjon for en enkel klinikk der alle barna i førskolen og deres familier kan få jevnlig helsetilsyn. Dersom Bright Star skal kunne utvide antallet førskolebarn til 75 er det også behov for en ekstra førskolelærer. Her håper Gatefolket å sikre seg støtte fra en bedrift eller to som kan ta ansvar nettopp for disse to stillingene.

Offisielt drar vi i gang basaren fra 15.oktober, med trekning 29.oktober. Vi «tyvstartet» under Skjærgårdssang i Langesund, der det kom inn snaue 4.000 kroner til basaren. Alle som benytter VIPPS 16422 (husk å oppgi ditt mobilnummer/navn), vil bli registrert fortløpende. Hvert lodd koster kr 25,-. Kjøper du lodd for 100 kroner får du ett ekstra lodd, og det blir ekstralodd for hver hundrelapp.