Velkommen til Etiopia-treff rundt om i landet

Fra mandag 12.november til søndag 18.november har Gatefolket gleden av å ta i mot tre sentrale medarbeidere fra gatebarn-prosjektet i Etiopia. De tre er hovedlederen Gizachew Ayka, fadderansvarlig Befrdu Meseret og administrativ leder Sewit Ketema.(bildet)

Sammen med våre etiopiske samarbeidspartnere har vi denne gang lagt opp til et tett program for at flest mulig av våre støttespillere skal få muligheten til å treffe disse lederne og bli kjent med deres arbeid og visjon.
Gizachew Ayka har vært i Norge en rekke ganger. Sewit Ketema, som har vært en nøkkelperson i prosjektet i alle år siden starten, har også besøkt Norge ved en tidligere anledning. For Befrdu Meseret blir det møte med Norge for første gang.

Norgesoppholdet starter i Ler utenfor Trondheim,
der de tidligere Etiopiamisjonærene Ragnhild og Tor Ljøkjell blir vertskap. Mandag 12.november blir det samling i Gauldal Kristne Fellesskap kl.19.00. Etiopiatreffet arrangeres på Hovin Bedehus i tettstedet Hovin i Melhus kommune.
På tirsdagen vil våre etiopiske gjester delta i konfirmantundervisning for menighetene Budal, Singsås, Soknedal og Støren, som alle er en del av Støren kirkelige fellesråd. Vertskap er Tor Ljøkjell og Ragnhild Braseth Ljøkjell.

Toten
Onsdag kveld er det Betel, Toten som får besøk med Etiopiakveld kl.19.00. Her er nestleder i Gatefolket, Inger O. Hovland og styremedlem Mariann Mydland vertskap.

Østfold
Torsdag går turen til Østfold og Fredheim i Svinndal kl.18.30. Her inviteres alle venner av prosjektet til ny festkveld sammen med våre gjester, der styremedlemmene Sidsel og Tore Bjørnstad er vertskap for Østfold-besøket.
Tradisjonen tro blir det også denne gang besøk ved Svinndal skole, som har tatt ansvar for en halv skoleklasse ved Gurara Freedom School i Addis Abeba.  Skolebesøket blir fredag formiddag.,

Fornebulandet
Turen går fredag videre til Bærum og Fornebulandet menighet. Her vil det bli Etiopiakveld i Snarøya kirke kl.18.00. Det blir informasjon og hilsen fra lederne fra Etiopia og representanter for styret i Gatefolket. Her åpnes det også for spørsmål fra alle som har noe å spørre om. Alle er hjertelig velkommen til denne samlingen.
Lørdag 17.november skal våre gjester bidra til god omsetning og hyggetreff ved Fornebu Gjenbruk fra kl. 12.00 til 16.00.
Kl.19.00 er det åpent hus hos Jostein og Kristine Grosås i Ropernveien 17 på Snarøya. Her er alle hjertelig velkommen til kveldsmat og møte med våre etiopiske gjester.

Norgesbesøket avsluttes med Gudstjeneste i Snarøya kirke søndag 18.november. Denne søndagen er det presentasjonsgudstjeneste for menighetens nye konfirmanter. Det blir ekstra kjekt for våre etiopiske gjester å møte disse ungdommene før de igjen reiser hjem til en tøff hverdag med mye nød og store utfordringer for tusenvis av mennesker som hver dag ber om en utstrakt hånd.