Vevguttene jobber for sin egen framtid

14.12.10: Det nye Freedom House for tidligere vevgutter som arbeidet på slavelignende kontrakter huser nå totalt 50 gutter. Freedom House for jenter har tatt i mot 30 jenter i prosjektet.
Her har de dannet et arbeidsfellesskap med nytt utstyr og gode arbeidsforhold.
Behovet for veve-plasser er så stort at Win Souls for God det siste året har fordoblet kapasiteten. Det betyr at Freedom House for guttene ikke lenger er et hjem der de også kan overnatte. I stedet har WSG leid tre boliger på ulike steder i byen der guttene kan bo og spise.Vevguttene har etablert
et eget utsalg for sine produkter. Her er det faste priser, og omsetningen blir fordelt mellom alle guttene.  WSG har ansatt en egen butikksjef i tillegg til at en del av varene går som eksport til samarbeidspartnere i Skandinavia og Tyskland/Holland.Etter hvert som guttene får erfaring blir de også utfordret til å starte eget  veveri. Da får de en startkapital i tillegg til at de også får med seg sin egen  vev. Dette har vist seg å bli et vellykket prosjekt, forteller gatebarnleder Yonas Tesfaye.

Freedom House for jenter
har nå en kapasitet på 30 jenter. Disse jentene får undervisning i frisørfag i tillegg til søm. Frisørsalongen er blitt populær, og jentene har opparbeidet en stor kundekrets blant kvinner i Addis Abeba. Jentene som er tilknyttet senteret bor også her.

Bildet under: 30 jenter ivrig opptatt med utdanning i frisørfaget.

Copy+of+DSC_0060.JPG