Velkommen til Gatebarnkveld og årsmøte

Årsmøtet i Gatefolket avholdes mandag 20.februar kl.18.00. Denne gang møtes vi i kirkesalen i Snarøya Kirke, Snarøyveien 126, 1367 Snarøya.

Bildet: Gatefolkets årsmøte og gatebarnkveld arrangeres her i Snarøya kirke mandag 20.februar kl 18.00

Kirkestua ligger i kirkens underetasje. I tillegg til årsmøte-sakene blir det også en gatebarn-kveld med siste nytt fra Etiopia. Vi viser et par nye filmer fra de ulike prosjektene og  får en direkterapport via TEAMS fra Addis Abeba. Det blir god anledning til samtale om de ulike prosjektene, og det blir god bevertning.  Alle over 15 år som har støttet prosjektet de siste årene har stemmerett på årsmøtet. Disse kan også fremme saker for årsmøtet. Saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.  Alle er velkommen.