Velkommen til årsmøte i Gatefolket 20.februar

20.februar kl. 18.00 avholder Gatefolket sitt årsmøte på Misjonshuset Gjerdrum. Misjonshuset har adresse Askhøgda 5, 2022 Gjerdrum. Gjerdrum ligger ca 35 km nord for Oslo og 22 km fra Gardermoen.

 

Gatefolket har drøyt 500 faste bidragsytere, enten som faddere eller sponsorer. Ifølge foreningens vedtekter kan alle som står i våre kontaktlister, og som er over 15 år, delta med stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kunngjøres gjennom nyhetsbrevet, og innbydelse på Gatefolkets nettsider.

Det er viktig å legge merke til at forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før møtet holdes. Forslag kan sendes til post@gatefolket.no

Årsmøtets sakliste:
Årsmelding 2019
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Valg av styrerepresentanter, valgkomitè, utsendinger til Partners Meeting og revisor
Innkommende forslag
Samtale om arbeidet

Årsmelding og regnskap vil bli lagt fram på årsmøtet. Omsetningen i 2019 ble på totalt 1,6 millioner kroner, og foreningen har takket være faddere og givere klart å holde sine forpliktelser til overføringer til arbeidet i Etiopia. Styret vil under årsmøtet legge fram et budsjettforslag som balanserer på 1,7 millioner kroner.

Det skal velges flere medlemmer til styret i Gatefolket. Styret ble i fjor også oppnevnt som valgkomitè, og arbeider nå med rekrutteringen. Styret er opptatt av å få inn flere unge som kan være med å sikre foreningens drift. Styreleder Odd Borgestrand, nestleder og fadderansvarlig Inger O. Hovland og styremedlemmene Tore Bjørnstad og Lars Otto Hammer er på valg i år. Foreningens møtende varamedlem velges hvert år, og det betyr at også Sidsel Bjørnstad er på valg.  Styremedlem Tore Bjørnstad har gitt beskjed til styret at han ønsker avløsning.

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet på Gjerdrum, og håper på god oppslutning. Det blir enkel kveldsmat, ord for dagen, mulighet for kjøp av etiopiske artikler og offer til prosjektet. Det blir satt av god tid til samtale om arbeidet. Det skjer svært mye positivt i arbeidet i Etiopia, og vi vil presentere siste nytt under samtalen.