Varmt møte med fadderbarna

27 norske faddere fikk møte til sammen 60 fadderbarn under sitt besøk i Etiopia. Møtet med fadderne skjedde ved de to skolene Entoto og Gurara den første uka i november, og det ble gripende møter mellom faddere og skoleelever.

 

For første gang fikk styremedlem i WSG Norge og lærer ve d Svinndal skole, Inger O. Hovland, møte samtlige av Svinndal skoles 14 fadderbarn. Samtlige Svinndal-elever i Addis Abeba fikk overrakt en hilsen fra sine skolekamerater og lærere ved den lille Østfold-skolen, og for Inger Oline var det utvilsomt både hyggelig og sterkt å møte nærmest en hel klasse med elever.

Det lot seg dessverre ikke gjøre å møte alle fjorten elevene på en gang, men med noen dagers mellomrom kunne Svinndal-læreren møte samtlige fjorten fadderbarn. Maren Hovland fikk også møte sitt fadderbarn for andre gang.

 

Varmt gjensyn

Bjørg Alfredsen og Randi og Jon Gisle Rønning, også de fra Svinndal, fikk anledning til å møte sine fadderbarn for andre gang, mens Bente Mark Sørestrand fra Rygge fikk gleden av å se at hennes fire fadderbarn vokser seg stadig større både i høyde og i kunnskap. Flere av de norske fadderne møtte sine barn for andre gang, og gjensynet ble hjertelig

 

Caroline Alvin representerte Kristen Idrettskontakt i Rygge, og møtte organisasjonens to fadderbarn.  Runa Raddum møtte fadderbarnet til Lensbyga søndagsskole og sitt personlige fadderbarn, og det var ikke vanskelig å lese av ansiktsutrykket at det ble et varmt møte.

Vi kan ikke ta med alle de personlige møtene, men felles for dem alle var den varmen som ble utstrålt under blå himmel i Addis Abeba.

Det var et rørende syn da de fadderanvarlige i Win Souls for God samlet samtlige ”norske” fadderbarn på skoleplassen utenfor den nye Entoto Freedom School

Vi mener bildeserien under viser gleden både over å være en hjelper og å få anledning til å gå på skole.

 

Bli fadder du også

WSG Norge er bedt om å påta seg ansvaret for  ytterligere 30 fadderbarn inneværende skoleår. Dersom vi skal si ja til dette er vi avhengig av at mange nye faddere melder seg, og vi oppfordrer alle til å tegne seg for et fadderskap. Det koster bare 1000 kroner året å hjelpe et barn til utdannelse og et liv borte fra gata. WSG Norge støtter de aller fattigeste familiene i bydelene Guarara og Entoto i Addis Abeba. 1000 kroner utgjør den store forskjellen for barn og deres familier i disse bydelene.  Kontakt oss om du vil være med.

Noen av Svinndal skoles elever i Addis Abeba samlet med lærer Inger O. Hovland