Våre skoler stenges ned i Etiopia

Etiopiske myndigheter har besluttet å stenge ned alle skoler i landet. Det betyr at de to skolene som Gatefolket i Norge er med å drive i Addis Abeba også stenges ned, i første omgang for to uker.

I en melding til alle internasjonale partnere opplyser leder i prosjektet vårt, Bright Star/WSG at lederteamet i går hadde et forberedende møte om hvordan barn, gutter og jenter og samfunnet generelt kan bidra til å bekjempe korona-viruset. Foreløpig er det registrert fem tilfeller av korona i Addis Abeba i følge myndighetene.

Som følge av regjeringens beslutning stenges skolene våre i to uker. Besøk ved våre hjem for henholdsvis gutter og jenter blir kun tillatt for autorisert personell under tilsyn av Bright Star sin medisinske ledelse. Det blir ikke tillatt med besøk av besøkende utenfra.

Rest Center, som i stor grad drives med midler av norske givere, vil være åpen for håndvask, rengjøring og distribusjon av mat til folk som bor på gata, enten de er unge eller eldre. Også her skal dfet være medisinsk personell tilstede for å observere aktiviteten. Det blir ingen samlinger i møtesalen innendørs. Alt forebyggende sanitetsmateriale vil være på plass både ved våre hjem og ved Rest Centre.

Lærere, sosialarbeidere og andre ansatte er skal alltid være på vakt om morgenen for å rydde og forberede undervisningshjelp og annet nødvendig materiell til barn og unge som er i prosjektet. Hver ettermiddag skal medarbeidere stille seg til disposisjon for lokalbefolkningen i de to bydelene Gurara og Entoto, der vi har våre skoler og hjem.

Ledelsen bytter på å ha vakt 24 timer i døgnet, og hovedkontoret er åpent døgnet rundt for konsultasjoner og nødsamtaler. Våre sjåfører skal være stand by for nød-oppdrag og andre plikter i forbindelse med denne situasjonen.

Teknisk team skal alltid være klare til å bistå alle i boliger, kontorer, sentre og i fellesskap.Det er en forutsetning at alle medarbeidere og frivillige innretter seg etter instrukser og råd fra helsemyndighetene.

Våre etiopiske samarbeidspartnere ber oss stå sammen, både i bønn og omsorg for hverandre i den krevende situasjonen for hele kloden.

Prosjektleder Gizachew Ayka (t.v) orienterer om tiltak som nå settes i verk i vår organisasjon i Etiopia.