Vår første utsending til Etiopia

10.12.09: 25 år gamle Johanne Walle fra Moss blir WSG-Norges første utsending som frivillig til gatebarnprosjektet i Addis Abeba. Johanne reiser til Etiopia i midten av januar og skal etter planen være der fram til sommeren.

Her vil hun få anledning til å undervise ved en av våre barneskoler og dessuten også få et engasjement ved Deborah Center for tidligere prostituerte jenter.
Johanne har en bachelor-grad i sosiologi fra universitet i Aarhus, og tar oppholdet i Etiopia som en forberedelse til mastergrad.

Hun har flere utenlandsopphold bak seg, blant annet i Sør-Afrika, der hun nettopp studerte forholdene for prostituerte jenter. I Cape Town arbeidet hun også en kort periode for Røde Kors ved et barnehospital.

Det var Johannes mor som gjorde henne oppmerksom på det arbeidet  WSG  gjennomfører i Etiopia, og da hun i høst fikk anledning til å møte WSG-leder Gizachew Ayka under hans Norgesbesøk var kontakten etablert. Johanne har vært gjennom en søknadsprosess, og er nå godkjent som frivillig medarbeider for seks måneder i første omgang.

-Mitt ønske om å være en hjelper i dette prosjektet er sterkt og oppriktig, sier hun til Gateposten.
-Jeg har stor sans for den måten WSG arbeider på ved at de tar seg av ”hele mennesket”. Å møte skole-barna i deres hverdag blir en stor utfordring. Det er mange unge som reiser rundt i verden som turister, men jeg vil gjerne gjøre en innsats der jeg kommer. Derfor blir det også meningsfylt å være med i arbeidet blant de tidligere prostituerte jentene ved Deborah center. Jeg kjenner godt til de arbeidsforhold gatejenter må leve under fra studiene i Danmark og Sør-Afrika, og det å følge disse etiopiske jentene et stykke videre på veien mot et meningsfylt liv vil være en berikelse for mitt eget liv også, sier Johanne.

Vi ønsker henne lykke til. Hun vil bli tatt godt i mot. Hun får svenske, danske og tyske kolleger i arbeidet i Addis Abeba de neste månedene.