Digital utlodning ga 29.150 kroner til gatebarn-prosjektet

Det ble tatt lodd for totalt 29.150,- kroner i Gatefolkets digitale utlodning. Dette takker vi hjertelig for. Mange benyttet anledningen til å ta lodd, og gevinstene fordeler seg fra Troms til Agder og Rogaland.  

Mange andre har bidratt med en god julegave, og her håper vi at enda flere ser verdien av å støtte opp om prosjektet, slik at vi kan fortsette med uforminsket styrke også i 2021.  Dette kan du lese mer om i denne artikkelen: http://gatefolket.no/kan-vi-be-om-en-julegave-ogsa-i-ar/

Vi benyttet vår nettside gatefolket.no og Facebook-siden vår  til å fortelle om utlodningen, og håpet mange ville gi en utstrakt hånd til vårt arbeid blant gatebarn og skolebarn fra de aller fattigste familiene i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Loddsalget ble avgrenset til perioden 20.-27.november, med trekning 28.november.

Totalt 23 gevinster
blir nå sendt ut eller overlevert personlig til de ulike vinnerne. Vi gratulerer Sidsel Bjørnstad i Sarpsborg med hovedgevinsten, en Ipad mini 32GB.

De øvrige gevinstene er produsert for hånd i et keramikkverksted drevet av kvinner i Etiopia. Krukker, vaser, byste og dekorative høner er alle glassert. I tillegg er det også tre krakker som er skjært ut av ett emne.
Her er trekningslista med vinnerne:

    1. 1. Ipad mini 32GB: Sidsel Bjørnstad
    2. 2. Stor høne: Ellen Hamran Dalland
    3. 3. Liten høne: Berit Sæter Moen
    4. 4. Byste: Arne Brokhaug
    5. 5. Stor glatt svart krukke: Magnar Naustvik
    6. 6. Liten svart glatt krukke: Eva Lindis Kasin
    7. 7. Trekrakk: Inger Lisbeth Hammer
    8. 8. Trekrakk: Marthe Eieland
    9. 9. Stor brun krukke m/lokk: Anna Helmine Sørum
    10. 10. Liten brun krukke m/lokk: Magnar Naustvik
    11. 11. Trekrakk: Ellen Hamran Dalland
    12. 12. Stor svart krukke m/fordypninger: Odd Kjærnsrød
    13. 13. Stor svart krukke m/fordypninger: Bjørg Moslått
    14. 14. Liten svart krukke m/fordypninger: Gerd Havaas
    15. 15. Stor brun krukke m/lokk: Gunn H. Fornes Osnes
     16. Liten brun krukke m/lokk: Bjørg Moslått
    16. 17. Liten svart krukke m/lokk: Anne og Harald Nordli
    17. 18. Liten svart krukke u/lokk: Gerd Havaas
    18. 19. Liten svart krukke m/lokk: Solveig Nylund
    19. 20. Liten svart krukke u/lokk: Nils Georg Raddum
    20. 21. Liten svart krukke m/lokk: Inger Johanne Sælid Grimsrud
    21. 22. Lita åpen krukke: Ludvig Taule
    22. 23. 3 små skåler: Gunn H. Fornes Osnes