Trenger lærer og sykepleier i Chencha

I tillegg til fadderordning for barna i førskolen i Chencha er det også et sterkt behov for å lønne en lærer og en sykepleier i prosjektet. Total kostnad for disse to stillingene er på om lag 50.000 kroner i året.

Bildet: Dette er hovedveien inn til Chencha by.

Myndighetene i Chencha stiller lokaler til disposisjon for en enkel klinikk der alle barna i førskolen og deres familier kan få jevnlig helsetilsyn. Dersom Bright Star skal kunne utvide antallet førskolebarn til 75 er det også behov for en ekstra førskolelærer.
Her håper Gatefolket å sikre seg støtte fra en bedrift eller to som kan ta ansvar nettopp for disse to stillingene.
-Gatefolket har et sterkt ønske om å etablere samarbeidsprosjekter med næringslivet. På den måten kan vi nå flere med et målrettet arbeid mot de som trenger det mest. Derfor ønsker vi kontakt med bedrifter som vil ta samfunnsansvar og som ønsker å gjøre en forskjell. Vi mener dette vil gi en merverdi for bedriften, sier sponsoransvarlig i Gatefolket, Mariann Mydland.

Hun tror det er en rekke bedrifter som ønsker et sosial-etisk prosjekt, der de kan bidra med midler i størrelsesorden fra 10.000-50 000 kroner i året. Nå har vi helt konkrete prosjekter for næringslivet, og vi har også et sterkt ønske om å arrangere en egen sponsor-tur for samarbeidspartnere fra næringslivet i løpet av 2023, legger hun til.
Kontakt gjerne Mariann Mydland direkte på epost mariannr_90@hotmail.com eller tlf 414 68 484.