Tomme plasser i klasserommet

Bildet: Smil og tårer blant våre elever på Entoto Freedom School.

26.12.10: Døden banker på dørene også i gatebarn-prosjektet i Addis Abeba. Det var med stor sorg vi fikk melding om at fire av våre ”norske” fadderbarn ved skolene i byen ikke lenger sitter ved sine pulter eller leker i skolegården.  

Gatebarnleder Hawi Badasa forteller at de fire barna alle var HIV-smittet og ble etter hvert så alvorlig syke at legene ikke var i stand til å redde dem.

Høy barnedødelighet
Etiopia har en barnedødelighet på nesten 10 prosent, og det skal derfor egentlig ikke komme som et sjokk på oss at døden også kommer på ubedt besøk inn i vårt prosjekt. Likevel er det smertefullt, og vi deltar i sorgen hos de familier som er rammet. Det gjelder både de norske fadderne som får denne meldingen, og spesielt mødre og fedre i Addis Abeba som har mistet det kjæreste de eide.

I juli mistet vi også en av jentene fra Deborah Center. Dette er vårt senter for tidligere gatejenter.
Hun forlot familien da hun var 11 år gammel og havnet på gata i Addis Abeba. Da hun var 14 år ble hun fanget inn i et liv i seksuelt slaveri. Vi møtte henne i 2007, og i januar  2010 kom hun til Deborah Center for å komme ut av slaveriet.
Hun døde i sommer i en alder av 23 år, av AIDS. Det smerter oss å fortelle slike historier, men det viser også hvor viktig kampen mot HIV og AIDS er i Etiopia. WSG ønsker å bruke så mye ressurser som mulig i kampen mot denne alvorlige trusselen, og flere aktører gjør det samme.

Mange medarbeidere
Det er nå totalt 95 lønnede medarbeidere i WSG. WSG Norge dekker en betydelig del av kostnadene med driften av kontaktsenteret som er etablert midt i hovedstaden. I tillegg betaler norske faddere skolegang og helsetilsyn for 250 barn.