Tid for fornyelse av fadder-avtalene

Det er igjen tid for å fornye fadder-avtalen. Til tross for prisøkning i Norge og høy inflasjon i Etiopia øker vi IKKE prisen på fadderavtalen. Dermed blir det en faktura fra vår regnskapsfører på 1.500 kroner pr barn, eller drøyt 4 kroner pr dag, også for kommende skoleår.

Bildet: Gatebarn-lederne Bethelihem Mekonin og Alex Fekadu Zeha Zeha på besøk hos noen av skolebarna i Addis Abeba som har norske faddere.   

Fakturaen sendes som vedlegg til en epost fra regnskap@gatefolket.no og vi ber om at dere legger denne til forfall samtidig med at dere laster ned fakturaen.  Faddere som ikke har e-post får tilsendt faktura og Gateposten gjennom Postverket.
Norske faddere har tatt ansvar for 580 barn gjennom Gatefolkets fadderordning. Selv om det er trangere tider for mange håper vi inderlig at vi kan bidra til at disse barna får muligheten til å fullføre 12 års grunnutdanning. Vi vet også at det er mange barn som står utenfor våre skoleporter og ber om å få begynne på skole. Her gjør vi i Gatefolket en innsats for å oppfylle ønskene til barn fra de aller fattigste familiene, men uten støtte fra norske faddere begrenses selvsagt den muligheten.

Om lag halvparten av årets budsjett
på nærmere 1,8 millioner kroner går til å sikre 680 skolebarn utdanning fra førskole og opp til og med 12. klasse. Noen faddere har også valgt å støtte «sine» fadderbarn utdanning helt opp til universitetsnivå.

Den andre halvparten av budsjettet er gaver, loddsalg og sponsorinntekter fra bedrifter som benyttes til drift av kontaktsenteret, guttehjem i Addis Abeba og Awassa, Deborah-senteret for tidligere gatejenter, og en mor-barn klinikk i Addis Abeba og Chencha. Gatefolket bidrar også med dekning av administrasjonen av prosjektene i Etiopia. Alt arbeid i Norge utføres på frivillig basis, og Gatefolket er stolt over å ha totale administrasjonskostnader i Norge på om lag 3 prosent. Det betyr at 97 kroner av hver hundrelapp går direkte til prosjektene i Etiopia.

Bli fadder du også
Vi takker på forhånd alle dere trofaste faddere og givere som blir med oss videre. Er det noen av dere som ikke har fadderbarn, men som gjerne vil tegne fadderskap, kan dere sende oss en epost til fadder@gatefolket.no

Oppgi navn, adresse, mobilnummer og antall barn dere vil støtte. Husk at støtte til Gatefolket også gir rett til inntektsfradrag.