Takk for mange gode gaver

I Våler kommune i Østfold er det flere pensjonister og noen yngre menn som gjennom sommerhalvåret sørger for å klippe gress og vedlikeholde noen av kommunens friluftsområder. Grasklippergutta kunne i begynnelsen av november overrekke en gave til Gatefolket på 40.000 kroner. Vi takker hjertelig for innsatsen og bidraget, og det er flere vi gjerne vil takke:

Bildet: Fire av grassklippergutta klar for en ny runde på kommunal grunn til inntekt for Gatefolket. Fra venstre Kay Ellefsæter, Lars Otto Hammer, Jon Gisle Rønning og Kalil Jeroj Aljaser.

Overskudd av gjenbruk
Fornebu Gjenbruk har også i år bidratt med 100.000 kroner i prosjektstøtte. Det er fjerde året Gatefolket mottar denne støtten, som betyr svært mye for oss, sier styreleder Odd Borgestrand. Årets bidrag har i hovedsak gått til drift av Bright Star sin systue og til utdanning av syere og frisører ved kontaktsenteret i Addis Abeba.

Minnegaver og private gaver
Gatefolket har dette året også mottatt flere store minnegaver i forbindelse med personer som er gått bort og som på den måten ønsket å støtte opp om arbeidet i Etiopia.
Flere privatpersoner har også donert betydelige gaver.

Nå mangler vi om lag 100.000 kroner
på å nå årets budsjett, og håper at gode julegaver vil sikre at Gatefolket kan holde sitt løfte om støtte til prosjektet både i år og kommende år.