Takk for fortsatt støtte i en krevende tid

-Vi kan ikke svikte nå. Det var appellen som gikk ut fra Gatefolket til alle våre faddere og andre støttespillere i juniutgaven av Gateposten. Responsen på denne appellen har vært god, sier økonomiansvarlig i Gatefolket, Lars-Otto Hammer.

-De aller fleste fadderne har fornyet sin avtale om støtte, og dette setter vi stor pris på. Fadderordningen er selve bærebjelken i den norske støtten til gatebarnprosjektet i Etiopia, og står for om lag halvparten av alle midler som samles inn og videresendes uavkortet til Etiopia. Norske faddere sørger for at nærmere 600 barn er sikret skolegang til og med 10.klasse.  Noen faddere har fulgt barn og unge hele veien fram til universitetsutdannelse ved å bidra med 1.300 kroner i året.

Gaveinntektene
hittil i år har gått ned med 10 prosent sammenlignet med 2019. Bortfall av salgsinntekter i forbindelse med Jentene på Kyststien og Skjærgårdssang påvirker selvsagt også resultatet. Til tross for dette har vi klart å holde våre forpliktelser med overføringer til Etiopia. Heldigvis har vi de siste par årene bygget opp et reservefond, som vi nå har kunnet benytte oss av. Vi er likevel avhengig av flere gode gaver framover for å opprettholde aktiviteten, understreker Hammer.

Påminnelse til 40 faddere
I begynnelsen av august var det totalt 40 faddere som ikke har betalt årsavgiften. Disse vil om få dager få en vennlig påminnelse om manglende innbetaling, og vi håper selvsagt at flest mulig av disse bare har glemt eller forlagt fakturaen som ble sendt ut fra oss i begynnelsen av juni, sier Hammer videre.

De som ønsker å betale inn
umiddelbart kan benytte Gatefolkets gironummer 1080.21.24444, og merk innbetalingen med fadderbarn. Årsavgiften er på 1.300 kroner pr barn, altså uendret fra forrige skoleår.  Det samme gironummeret kan også benyttes til gaver til prosjektet.

Trenger nye faddere
-Vi har behov for flere nye faddere etter som det alltid er noen som har gitt melding om at de ikke lenger har anledning å bli med oss videre i prosjektet, sier fadderansvarlig Inger O. Hovland. Denne høsten er det forventet at 50 av våre «norske» barn står uten fadder. Selv om korona-pandemien er utfordrende for mange i Norge er det likevel mange som har solid økonomi og som kanskje kan bidra nettopp i denne tiden, sier Hovland til Gateposten.

Mottakssenter og omgangsskole
Avslutningen på skoleåret ble ikke som planlagt for våre etiopiske lærere og elever. Skolene ble mottakssentre for hjemløse og våre elever fikk også hjemmeundervisning. På den måten ble det nærmest omgangsskole der lærerne gikk fra hus til hus for å følge opp elevene ved våre to skoler.
-Vi går videre med ny livsstil og nye utfordringer hver dag, men vi fortsetter fremover i bønn og handling til det kommer bedre tider igjen, sier prosjektlederen vår i Etiopia, Gizachew Ayka.

600 familier tilknyttet våre to skoler har fått nødhjelp i form av 10 kg mel, fem liter såpe, to liter matolje, pastapakker og ansiktsmasker.  Prisen på matvarer har steget urovekkende mye de siste månedene, og fortsetter å stige.
Alle familier har deltatt i informasjonsmøter der de har fått råd om hvordan de best mulig kan håndtere pandemien ut fra sine livsvilkår. Folk bor tett og de sanitære forholdene er dårlige. Derfor er det høy risiko for smitteoverføring, og de siste ukene er antallet nye tilfeller økt dramatisk.

Nytt skoleår
Myndighetene i landet bestemte at samtlige elever skal flyttes opp til neste klassetrinn i grunnskole og videregående skole selv om eksamen ble avlyst i juni. Ved våre skoler er forberedelsene til et nytt skoleår nå godt i gang. Det innføres skiftordning ved at elevene veksler på å gå på skole på formiddag og ettermiddag. Det blir 1,5 meters avstand mellom pultene. Lærerne skal bruke masker, og håndvask blir obligatorisk for hver klasse. Alle andre COVID-forebyggende metoder og materialer vil være på plass, og dette kan påvirke budsjettet vårt fra september til desember, sier Gizachew Ayka.

Ved våre guttehjem og hos jentene i Deborah-senteret fortsetter de daglige aktivitetene. Ingen får lov å forlate hjemmene, med unntak av tiden de går på skole. Dette er utfordrende både for guttene og jentene, og Gizachew Ayka er glad for at skolene igjen kan åpne.