Takk for alle bidrag – husk fadderbarna

Faktura til alle våre faddere sendes denne gang separat direkte fra vår kasserer Arne Brokhaug til alle som har e-post.  Dere som ikke har e-post vil få faktura og Gateposten samtidig. Samtidig håper vi støttespillere som ikke har fadderbarn, men som bidrar med gaver til det øvrige prosjektarbeidet også støtter oss ved å sende sin gave til  Gatefolkets konto 1080.21.24444.

Gatefolkets årsmøte vedtok tidligere i år et budsjett på nærmere 1,5 millioner kroner.  Våre faddere bidrar med drøyt 800.000 kroner, og i tillegg er vi avhengig av frivillige gaver på nærmere 700.000 kroner som går til de øvrige prosjektene vi støtter i gatebarnprosjektet.

Nærmere 400.000 kroner går til drift av vårt sentrale kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba. Dette senteret er porten inn til alt vårt arbeid, og derfor svært viktig. Videre bidrar vi med 40.000 kroner til oppsøkende virksomhet på gata, inklusiv gate-evangelisering. Vi har også satt av 100.000 kroner i lønnstilskudd til medarbeiderne i Etiopia. I tillegg bidrar vi til drift av ei systue og frisøropplæring, et guttehjem og til boligen for tidligere prostituerte jenter.

Gatefolket mottar ingen statlig støtte
Alt er basert på frivillige gaver og fadderordningen. Det er slik vi gjerne vil ha det. Vi er en uavhengig støtteforening for et humanitært arbeid i et utviklingsland, der våre lokale samarbeidspartnere tar seg av hele mennesket, både materielt og åndelig. For hver hundrelapp som kommer inn i gaver til arbeidet går 92,- kroner direkte til Etiopia. De siste åtte kronene dekker administrative utgifter i Norge. Alt arbeid i Norge er basert på dugnad. Vi trenger en god sommergave for å sikre fortsatt drift av skoler og sentra i Etiopia også resten av dette året. Vi lever i en krevende tid, både her i landet og spesielt i Etiopia der både intern uro og Covid-19 er reelle trusler. Midt opp i dette takker vi hver enkelt av dere som vil bidra i arbeidet.