Store ødeleggelser ved våre skoler

De fleste nordmenn forbinder Etiopia med tørke og hungersnød, men denne sommeren er det enorme vannmengder som har vært en av de store utfordringene. Ved begge våre skoler i Addis Abeba har vannmassene ført til betydelige ødeleggelser, og styret i Gatefolket håper derfor på støtte til renovering av skolene nå rett før skolestart.

På siste styremøte vedtok Gatefolket å bevilge 70.000 kroner i akutt hjelp til WSG/Bright Star for å sette skolene og skolegårdene i best mulig stand etter sommerens uvær. Disse midlene hentes fra reservefondet og er allerede overført til Etiopia.
De aller fleste barna ved Gurara Freedom School og Entoto Freedom School i Addis Abeba har norske faddere. Skolen i Gurara er nå 10 år gammel, mens skolen i Entoto-landsbyen ble tatt i bruk for 7 år siden. De to skolene gir utdanning til drøyt 1.200 barn og unge.

Som følge av uværet
er flere av skolenes dører og vinduer ødelagt. Vannet har også flommet inn i enkelte klasserom og ødelagt en del av undervisningsmaterialet i tillegg til gulv og vegger. Gjerdene rundt skolegården i Gurara er mer eller mindre ødelagt og må gjenreises i sin helhet.
Det er etter så mange år behov for fornyelse av undervisningsmateriellet og generell oppgradering av skolene er også påkrevet.  Totalt er det behov for drøyt 100.000 kroner til de ulike oppgavene som må utføres før skolestart, skriver vår etiopiske leder, Gizavhew Ayka.  Sammen med sine medarbeidere har han nå startet et omfattende dugnadsarbeid for å gjennomføre rehabiliteringen. Han håper det meste kan skje på dugnad de neste ukene, der tidligere elever, partnere i Etiopia og studenter går sammen om å få jobben gjort.

Bevilgningen fra Gatefolket
er tatt imot med stor glede og entusiasme, og nå ber vi i Gatefolket om et ekstra bidrag fra dere som har anledning til å støtte oss i dette prosjektet.

Gaver merkes SKOLE, og kan sendes til vårt kontonummer  1080.21.24444 eller VIPPS 16422.

 Gaver til Gatefolket er godkjent som inntektsfradrag på inntil 50.000 kroner pr person pr år. Dersom du ikke allerede er registrert med inntektsfradrag hos oss kan du gå inn på  gatefolket.no/gaver/ og lese mer om denne ordningen.