Stor trofasthet blant faddere og givere

Årsmøtet i Gatefolket samlet 16 stemmeberettigede på Våk misjonshus i Våler i Østfold 15.mars. Det sittende styret ble gjenvalgt ved akklamasjon. Årsmelding, regnskap og budsjett ble også enstemmig vedtatt. I samtalen var det gleden over å få være med å utgjøre en forskjell for tusenvis av barn og unge i Etiopia som ble den røde tråden.

Bildet: God stemning under Gatefolkets årsmøte. Fra venstre nestleder Inger Hovland, varamedlem Sidsel Bjørnstad, sekretær Hanne Bjørnstad og mangeårig kasserer, Ranveig Borgestrand.

Det ble understreket både i årsmelding og i samtalen om arbeidet at vi får være med i et viktig arbeid. Vi har mange trofaste støttespillere i Norge, både når det gjelder privatpersoner, foreninger, menigheter, skoler, barnehager og bedrifter.

Win Souls for God/ Bright Star har totalt 85 ansatte i sitt omfattende arbeid blant barn og unge som virkelig får hjelp til å takle sin hverdag og som får muligheten til å se en himmel over sine liv.
Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom fadderordningen.  Prosjektet driver to private skoler fra barnehage til 4.klasse, og elevene fortsetter deretter i offentlig skole. Totalt har vi 1.100 elever i vårt prosjekt, fra barnehage til universitet. Vi er dessuten en betydelig bidragsyter til et kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba, et hjem for gutter, og evangeliseringsarbeid blant gatefolket.  Hele årsmeldingen ligger som eget vedlegg i artikkelen med invitasjonen til årsmøtet den 15.mars.

Regnskap og budsjett
Det reviderte regnskapet for 2018 viste driftsinntekter på 1,6 millioner kroner, og driftskostnader på nærmere 1,3 millioner kroner. Driftsresultatet ble dermed på 327.000 kroner, som skal gå til framtidige gaver til prosjektet i Etiopia. Regnskapet ble enstemmig godkjent, og kasserer Lars-Otto Hammer ble takket for solid jobb. Administrasjonskostnadene i Norge er tilnærmet null.

Budsjettet for 2019 lyder på totalt 1,5 millioner kroner. Halvparten av dette beløpet kommer fra faddere som betaler 1.300,- kroner i året for hvert sitt fadderbarn. Budsjettet er ellers basert på gaveinntekter og noe salg av varer. 10 prosent av inntektene settes av til et utviklingsfond for prosjekter som på sikt skal bidra til at etiopierne selv tar en større del av driftskostnadene i det totale arbeidet.

Styret i Gatefolket
har følgende sammensetning i 2019 Leder: Odd Borgestrand, Nestleder og fadderbarnansvarlig: Inger O. Hovland, Sekretær: Hanne Bjørnstad, Kasserer: Lars Otto Hammer, Styremedlem og sponsoransvarlig: Mariann Mydland, Styremedlem: Tore Bjørnstad, Varamedlem: Sidsel Bjørnstad.

Planlagte aktiviteter
Gatefolket skal også i år delta med egen stand under Jentene på Kyststien i Stavern. Arrangementet, som samler om lag 3.000 damer fra hele landet, arrangeres i år den 25.mai. Her vil frivilllige i Gatefolket selge ulike effekter, kaffe, vafler og mineralvann, der alle inntekter går direkte til prosjektet i Etiopia.
Gatefolket vil også være tilstede med egen stand under Skjærgårdssang i Langesund 9.-11.august. Her håper vi å få flere faddere med på laget.

Gatefolket blir vertskap for årets Partner Meeting, der samarbeidspartnere i prosjektet møtes til sitt «årsmøte». Denne samlingen blir på Sauevika leirsted på Hvaler 27.-29.september. Deltakere kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Etiopia. I forbindelse med dette besøket blir det også lagt opp til møter der norske støttespillere i prosjektet får anledning til å delta.

Dersom det er lag, foreninger, skoler og menigheter som ønsker besøk  for å bli bedre kjent med gatebarnprosjektet vil medlemmer i styret gjerne komme på besøk. Da kan dere sende en epost til oss på post@gatefolket.no eller ta direkte kontakt med et av våre styremedlemmer. Se kontaktinfo her: http://gatefolket.no/kontakt-oss/