Stor prisøkning er krevende for WSG

10.12.10: Etiopia har det siste året opplevd en prisøkning på om lag 30 prosent på viktige varer. Samtidig har en devaluering av landets valuta, som heter Birr, på 15 prosent brakt umiddelbar prisvekst på 20 prosent på importert varer.

Begrunnelsen for devaluering har vært å øke konkurranseevnen og eksport og fremme lokal industri . Devalueringen ble foretatt rett i forkant av innhøstingen. National Bank of Ethiopia har fått aner-kjennelse av det internasjonale pengefondet for sin håndtering av valutasituasjonen, men mener de etiopiske myndighetene tok litt for hardt i.

Alvorlige konsekvenser 
For WSG har den endrede økonomiske situasjonen i landet fått alvorlige konsekvenser. Alle råvarer har økt kraftig i pris. Transport-kostnader og husleie er nesten fordoblet på et år. En liter bensin koster en dagslønn for en vanlig arbeider.  En organisasjon som leverer ut 1000 måltider om dagen merker også at ”husholdnings-budsjettet” sprekker. 95 ansatte skal ha sin lønn, og det er umulig å snakke om nedskjæring i lønnskostnader når levekostnadene er økt med 30-40 prosent.

Likevel klager ikke ledelsen i WSG, selv om de ber rike land som Norge og Sverige være med og hjelpe dem gjennom denne krisa. Etiopia opp-lever en stor vekst i sin økonomi, og er et av landene i Afrika som spås en lysere framtid. I sommer har det kommet mye regn, og avlingene har vært gode. Det betyr mye for et land, der 80 prosent lever av landbruk og bor på landsbygda.

Store utfordringer 
Men utfordringene for landet er fortsatt enorme. Av befolkningen på ca 85 millioner, er over 50 prosent under 18 år. Forventet levealder er 53 år. På grunn av nød og fattigdom på landsbygda, flytter en økende andel til de store byene. Addis Abeba har i dag mellom fire og fem millioner innbyggere. Mer enn 80 prosent av befolkningen i byene lever i slum. Dårlige sanitærforhold, kombinert med et ekstremt dårlig utbygget helsevesen, skaper betydelige helseproblemer. Bare 42 prosent av befolkningen har tilgang til rent vann, og bare 11 prosent har tilgang til sanitæranlegg, normalt i form av et fellesanlegg i bydelen. Dette er opplysninger som den norske ambassaden i Etiopia har sendt hjem.

Midt i denne virkeligheten er vi stolt av det arbeidet Win Souls for God utfører mellom de aller fattigste i byen.

Gleden lyser 
Derfor lyser gleden i både barns og voksnes øyne når vi rusler rundt i fattige bydeler. Folk her vet at det er noen som har et stort hjerte for deres livssituasjon, og de vet at det er hjelp å få, både til skolegang og sanitære forhold.  Menneskene her vil så gjerne klare seg selv. De har en verdighet å ta vare på, og de gjør det beste ut av sin situasjon. Derfor er det også så meningsfullt å få hjelpe samtidig som vi kan så et ord om tro og håp. Både troen og håpet er sterkt blant mange av de tusener som hver dag får hjelp gjennom vårt prosjekt, sier gatebarnleder Hawi Badasa der vi rusler i bydelen Entoto. Snart skal bli en ny skole for totalt 700 barn her. Hele bydelen gleder seg til den står ferdig.