Stiller til valg for sosial rettferdighet

Gizachew Ayka (bildet) stiller til valg for sosial rettferdighet under årets valg til nytt bystyre i Addis Abeba. Han er en av kandidatene i statsministerens parti, Prosperity Party.

Han var en av grunnleggerne av Win Souls for God i 1997, og er fortsatt daglig leder. Han har høstet stor anerkjennelse for sitt arbeid blant barn og unge som av ulike årsaker havnet på gata i Addis Abeba og flere andre byer rundt om i landet. Nå er han bedt om å stille som kandidat til bystyret i en by med nærmere 5 millioner innbyggere.
Han har takket ja til nominasjonen der han er tydelig på at han vil tale barnas, ungdommens og kvinnenes sak.
-Jeg ønsker å fortsette arbeidet for sosial rettferdighet, sier han til Gateposten. Valget i Etiopia vil bli gjennomført i slutten av juni.

Ny daglig ledelse
Fram til 1.juli er Gizachew Ayka frikjøpt av private givere, slik at han nå har redusert stilling i WSG/Bright Star. Inntil videre er derfor den daglig ledelsen overlatt til fem sentrale medarbeidere. Alemayehu Fakadu, (Alex)vil være formell og juridisk ansvarlig i alle organisasjonssaker. Mengistu Bunaro vil være administrativ leder og Befrdu Meseret skal ha ansvaret for alle prosjektene i organisasjonen, inklusiv skolearbeidet. Abebe Adey fortsetter som leder av det evangeliske arbeidet, og Kedir Hussen fortsetter i sin stilling som økonomisjef.
Eden Ymanene blir ny kontormedarbeider som skal assistere lederne i alt av praktisk kontorarbeid, inklusiv det planlagte Partners Meeting som i år blir arrangert digitalt i midten av juni. Dersom Gizachew Ayka blir valgt inn i bystyret vil han fortsatt være tilknyttet WSG/Bright Star i redusert stilling. Skulle han også bli valgt som byråd for sosiale saker vil han bli innvilget permisjon.

Et riktig valg
Styreleder i Gatefolket, Odd Borgestrand, mener Gizchew Ayka har tatt et viktig og riktig valg når han nå engasjerer seg i politisk arbeid. Han uttrykker glede over at Gizachew Ayka nå bruker av sin erfaring til å hjelpe enda flere til et verdig liv i Etiopia. Gizachew Ayka er en menneskekjenner som blir lyttet til. Han nyter stor respekt i alle lag av folket, inkludert landets ledere. Han har i høyeste grad bakkekontakt, og blir en viktig stemme for de som trenger det mest. Han har landets høyeste utdannelse innen administrasjon og ledelse fra Universitet i Addis Abeba, og han vil fortsatt ha sitt hjerte i WSG/Bright Star, sier Borgestrand.