Sommertreff for motivasjon og inspirasjon

Kontakten mellom Norge og Etiopia må pleies for å holde motivasjon og inspirasjon oppe. Derfor ble det en intens og flott samling da styret i Gatefolket møtte WSG-leder Gizachew Ayka på ferieplassen til nestleder i Gatefolkets styre, Inger O. Hovland, på Laupen i Totenåsen.

 

Bildet: Styret i Gatefolket sammen med WSG-leder Gizachew Ayka på en flott sommerdag på Toten. Fra venstre Johanne Walle, Henrik Solhaug, Gizachew Ayka, Inger O. Hovland, Georg Raddum og Odd Borgestrand. 

 

Det har gått nær 16 år siden arbeidet startet i Addis, og norske støttespillere har vært med i 14 av disse årene. Gatefolket i Norge har konsentrert seg om aktiv deltakelse i skoleprosjektene, i kontaktsenteret og i gate-evangelisering. Det var også arbeidet innen disse tre prosjektene som sto i fokus under møtet på Laupen mandag 8.juli.

 

Faddere

Norske faddere har nå ansvar for 352 barn i barnehager og skoler i Addis Abeba.  Fortsatt er det om lag 50 faddere som ikke har betalt inn sin andel for kommende skoleår, men vi håper disse også blir med videre slik at vi kan oppfylle våre løfter til disse barna.

Gatefolket i Norge er den største aktøren i fadderordningen, og bidraget fra faddere utgjør om lag halvparten av det totale budsjettbidraget fra Norge.  Norske givere har i stor grad også bidratt med midler til den nye Entoto Freedom School som ble offisielt innviet i slutten av oktober i fjor.

 

Utfordring med ny skole

-Den store utfordringen og skuffelsen i dette prosjektet er at myndighetene ikke har klart å levere den kapasiteten på elektrisk kraft som vi trenger for å drive skolen slik vi ønsker, forteller WSG-leder Gizachew Ayka.

-Vi har strøm i dag, men vi kan ikke drive skolen slik vi ønsker med egne datarom og det planlagte kjøkkenet.  Kjøkkendelen vil bli forsinket i henhold til våre ønsker.

Også de sanitære forholdene er noe begrenset i forhold til ønsket kapasitet.

-Ting har tatt lengre tid og vi har også slitt med å få dekket kostnadene. Gizachew ønsker ikke å gå ut med et eksakt beløp på hvor mye som trengs for å fullføre skolen. Han ønsker i stedet å fokusere på at skolen nå er i gang med årets sommerskole og fra september er skolen i gang med de første 300 elevene.

-For oss i Gatefolket er det svært viktig at skolen snarest skal fungere slik den var planlagt, og vi håper å finne en god løsning på denne utfordringen sammen med våre etiopiske venner, sier leder for Gatefolket, Odd Borgestrand.

 

Kontaktsenteret

Det er skjedd endringer i driften også ved kontaktsenteret.  Nå er det den tidligere gategutten Michael Nigussie som leder dette prosjektet. Michael har universitetsutdanning og er en meget målrettet og kreativ leder for kontaktsenteret.

Gatefolket Norge står sammen med vår svenske partner Hopp før Barnen i ansvaret for å dekke driftskostnadene.Gatefolket bidrar i år med støtte på 234.000 norske kroner, og svenskene bidrar med nesten samme beløp.

Kontaktsenteret, også kalt Rest Center, er etablert med den hensikt å gi gatebarn og ungdom grunnleggende innføring i et sosialt liv med alle de ulike problemstillinger dette fører med seg for mennesker som har levd på gata i årevis. Nå er det lagt opp til et omfattende program over seks måneder etter et klart definerte timeplaner som  gategutter og gatejenter må fullføre for å komme videre i å ta ansvar for eget liv.

 

Gateevangelisering

Gatebarnprosjektet ble startet av 10 etiopiske ungdommer som hadde en visjon om å dele både brød og åndelig føde med gatefolket. Det kristne fundamentet i arbeidet er fortsatt meget sterkt, understreker Gizachew Ayka. Han er takknemlig for at norske givere vil være med på den evangeliserende delen av prosjektet. –Vi er overbevist om at mennesker får et bedre liv når de også får en tro. Hverdagstroen gir mennesker styrke, og i vårt prosjekt er denne styrken helt avgjørende, mener Gizachew Ayka. Gateevangelisering er derfor en viktig del av arbeidet for WSG, mens Hope for Children tar seg av den humanitære virksomheten i prosjektet.

Styret i Gatefolket har nylig bestemt at 80.000,- kroner av innsamlede midler skal øremerkes evangelisk arbeid. Dette forutsetter imidlertid at norske givere blir med oss også på denne delen av arbeidet.