Søker rørleggere, murere eller «handymen» til dugnadstur

Er du utdannet rørlegger, murer eller rett og slett en «handyman»? Da har støtteforeningen Gatefolket bruk for deg. Spesielt dersom du kan tenke deg å tilbringe et par uker i Etiopias hovedstad Addis Abeba for å oppgradere sanitæranleggene ved to barneskoler og et ungdomshjem for jenter i byen.

Bildet: Prosjektleder og fadderansvarlig i Gatefolket, Gunnar Alvin, oppfordrer rørleggere, murere og «handymen» til å bli med på dugnadsleir til Addis Abeba. Dette for å gi førskolebarn, skolebarn og ansatte ved to skoler og et ungdomshjem for jenter bedre sanitærforhold.

Oppfordringen kommer fra driftsingeniør Gunnar Alvin. Til daglig er han driftsingeniør ved Undervisningsbygg Oslo KF, men han er også fadderansvarlig i Gatefolket. Dermed har han et stort hjerte for at førskolebarn, skolebarn og ansatte ved de to skolene Entoto Freedom School og Gurara Freedom School skal få funksjonelle sanitæranlegg. Til det trengs det frivillige fagfolk som kan oppgradere anleggene og i tillegg undervise lokale medarbeidere til å sikre en videre god drift av anleggene

Slik ser et av toalettene på Entoto Freedom School ut i dag. Her er det behov for renovering, slår Gunnar Alvin fast.

Helsefarlig i dag
-Vår samarbeidspartner Bright Star har i 25 år drevet undervisning i helseforebyggende arbeid og familieplanlegging i de to bydelene Entoto og Gurara. Her bor det totalt om lag 100.000 mennesker, der det store flertallet er svært fattig og dermed også bor kummerlig, selv etter etiopisk standard, forteller Gunnar Alvin.
-Dessverre er sanitærforholdene på disse skolene så dårlig at jeg vil betrakte de som helsefarlig. Flere av toalettene er stengt av ulike årsaker og toalettene som fortsatt er åpne trenger også en kraftig fornyelse. Det er dette vi i samarbeid med våre partnere i Bright Star nå vil gjøre noe med.
Vi søker derfor etter 4-5 frivillige som kan bli med på en «dugnadsleir» til Etiopia i andre halvdel av august og eventuelt første halvdel av september. Vi ønsker å fullføre arbeidene før skolene starter opp igjen i midten av september. Vi håper også å kunne gjøre en mindre jobb med oppgradering av sanitæranlegget ved hjemmet til tidligere gatejenter, Deborah Home. Her er det nå 14 jenter og to ansatte som har for dårlige sanitær-fasiliteter, mener Gunnar Alvin.

Håper på støtte til materiell
Gunnar Alvin leder selv en liten gruppe som er i gang med forprosjektet. Det meste av utstyret som trengs skal kjøpes inn i Etiopia, men noe må også tas med fra Norge av kvalitetshensyn. Han håper derfor på bidrag fra norsk VVS-bransje i form av blandebatterier, ulike rørdeler og eventuelt også donasjoner for det som må handles inn i Etiopia.  Firmaer eller grossister som ønsker å bidra kan derfor ta direkte kontakt med ham enten på epost eller på mobil. fadder@gatefolket.no Mobil 905 40 544.

Entoto Freedom School er 10 år gammel. Skolen har kapasitet til 700 elever og ligger i et av de fattigste områdene i Addis Abeba.

Dugnadsreise med mening
Foreningen Gatefolket drives på dugnad, der administrasjonskostnadene utgjør mindre enn tre prosent av totalbudsjettet på om lag to millioner kroner årlig. Det er foreløpig ikke satt opp et endelig budsjett for dette aktuelle dugnadsprosjektet. Gatefolkets styre har imidlertid vedtatt at aktuelle personer som blir med på dugnadsleiren kan få dekket utgiftene til opphold i Etiopia, men vil bli bedt om selv å betale for reisen. En tur/retur billett til Etiopia i august ligger nå på mellom seks til åtte tusen kroner, avhengig av hvilket flyselskap man velger.

-Jeg kan love en spennende og meningsfull tur til Etiopia. Dette er en tur for de som har lyst å utgjøre en forskjell for de mange hundre barn og ansatte i vårt prosjekt. I tillegg til jobben med oppgradering av sanitæranleggene vil det også bli tid til å møte en spennende kultur og se seg omkring både i millionbyen Addis Abeba og i omliggende distrikter, lover Gunnar Alvin. Nå venter han spent på tilbakemeldinger fra interesserte fagfolk eller «handymen».

Gurara Freedom School ble etablert i 2008 år. Samtlige barn ved denne skolen har norske faddere.