Skolegang i stedet for gata

24.11.09: Win Souls for God Evangelical Ministries har hjulpet 800 gutter og jenter det siste skoleåret. WSG driver pr. november 2009 tre skoler.

En ny skole i bydelen Gurara og to midlertidige skoler i bydelen Entoto. Ny skole planlegges i bydel Entoto. Skolene gir både formell utdanning, men er samtidig også et forebyggende prosjekt for å forhindre at barn skal havne på gata. Det er barn av de aller fattigste familiene som blir prioritert ved disse WSG-skolene. Noen barn får også WSG-støtte til å gå på de offentlige skolene.

Målet
med skolegangen er altså ikke bare å hjelpe barn til å få seg en utdanning, men å forhindre de fra å bli gatebarn.

De fleste i målgruppene hadde ingen sjanse til å få mat, utdanning, medisinsk hjelp og klær fra sine foreldre fordi de lever i den ytterste fattigdom. Det er velkjent at barn i slike familier i all hovedsak havner på gata som tiggere.

I tillegg til undervisningen
får også disse barna rådgivning i sosialisering og personlig hygiene, en lærdom de tar med seg hjem til sine foreldre. Rektor ved skolene understreker betydningen av at elevene kommer til en skole med kristne grunnverdier. Det viser seg at de som får kristen opplæring klarer seg mye bedre i samfunnet også etter skoletid. De har med seg verdier fra skolen som gjør de i stand til å ta vare på seg selv og sine omgivelser på en bedre måte. De tar også ansvar for egen lærdom, sier rektor.

For å redde livet
til flere barn ber vi innstendig om mer støtte til skoleprosjektene våre, sier WSG-leder Gizachew Ayka. Vi er i ferd med å bygge opp en ny generasjon, og vi gjør alt vi kan for at ikke disse barna i våre bydeler skal havne på gata. Derfor bygges det også en ny skole som vil gi plass til ytterligere 100 barn i Entoto-bydelen.