Skattefradrag for privatpersoner og bedrifter

Både privatpersoner og bedrifter som gir gaver til Gatefolket har rett på skattefradrag for sine gaver.

For gaver til Gatefolket, inntil 16 800 kroner, gis 27 prosent i skattefradrag. Dette utgjør et maksbeløp på 4536 kroner i fradrag.

Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og dette gjelder kun for norske givere. Det gjelder også for hver ektefelle, det vil si at for ektepar er det dobbelt.

Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle 11 siffer).

Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning.