Situasjonsrapport fra Etiopia

Korona-pandemien er krevende også for vårt arbeid i Etiopia. Nylig mottok vi en fyldig rapport om situasjonen fra våre ledere, der de oppdaterer oss på de ulike virkegrenene. Gatefolket er involvert i flere av disse prosjektene gjennom økonomisk støtte.

Offisielle tall pr. 11.august er 23.591 smittede og 420 døde.

Vi driver nå tre skoler i egen regi i tillegg til å støtte elever i offentlige skoler. Det ble i følge rapportene registrert bemerkelsesverdige prestasjoner på våre tre skoler i løpet av skoleåret 2020. Entoto, Gurara og Chencha Freedom Schools har totalt 456 elever. For øyeblikket er skolene våre stengt på grunn av COVID-19 etterfulgt av beslutningen fra myndighetene. Alle barn er derfor hjemme. Gurara Freedom School ble et midlertidig mottakssenter for gutter fra gaten. Alle gateguttene som var på Gurara skole er nå flyttet til andre hjem og gjenforenes med sine respektive familier. Fra høsten av vil Gurara kun tilby plasser for barnehagebarn, mens elever fra 1. til 4.klasse vil få undervisining ved nærliggende offentlige skoler. Dette av hensyn til kapasiteten ved skolen.

Entoto-skolen kan ikke ta inn nye barnehage-barn før regjeringen åpner for ny registrering. Elever i første til fjerde klasse vil få sin undervisning takket være opprettelse av to skift, nemlig formiddag. Og ettermiddagsskole. Dette betyr merarbeid for våre lærere og det administrative personellet.

Alle våre barn kommer fra sårbare familier, og vi sender en inderlig takk til internasjonale partnere for deres støtte. For skolearbeidet gjelder det Lȁkarmisjonen fra Sverige, Gatefolket fra Norge, DFC fra Tyskland, Lotta Backman fra Sverige, og Etiopiske evangeliske kirke i Helsingfors, heter det i skolerapporten.


Kontaktsenteret (Rest Centre)
Det er etablert et nært forhold til myndighetene i Addis Abeba når det gjelder oppfølging av ungdom under 18 år fra gatene i Addis Abeba. Dette i tillegg til den omfattende støtten fra Gatefolket i Norge og Hopp for Barnen i Sverige i driften av kontaktsenteret i sentrum av Addis Abeba. Så langt er 284 gutter hentet ut fra gatene. 139 av dem ble gjenforent til familiene. 56 gutter får for tiden støtte fra offentlige myndigheter, Gatefolket og HBE og de eldre guttene har funnet seg godt til rette på New Boys på Safety House.
Det planlegges nå å tilby ettermiddagsundervisning ved Kontaktsentret som følge av Covid 19, men først må myndighetene gi grønt lys for aktiviteter for denne målgruppa.

DEBORAH-senteret for tidligere gatejenter
Vi er takknemlige for jentene på Deborah-sentret har taklet den krevende situasjonen de har vært utsatt for de siste månedene. For øyeblikket får 8 tidligere prostituerte kvinner støtte fra prosjektet ved at de bor sammen og får undervisning ved Deborah-sentret. Nylig stilte jentene opp til intervju med en av de nasjonale radiostasjonene, og  på en YouTube-kanal.  Alle jentene er sunne og friske, og vårt håp er å bidra til å redde flere jenter fra den håpløse tilværelsen de nå lever i på gatene i Etiopias hovedstad.  -Vi fortsetter bønnene våre for å redde jentene som blir så sterktutnyttet og ber til  Gud, om å gi dem en sjanse til å bli forvandlet fysisk, åndelig, relasjonelt og følelsesmessig, heter det i rapporten. Promissio fra Danmark og HBE fra Sverige er hovedansvarlig for den økonomiske støtten til dette senteret, men Gatefolket har også bidratt ved flere anledninger.

Nødhjelpsinnsats i prosjektene
Gatebarnprosjektet har sørget for nødhjelpsproviant til familier tilknyttet våre tre skoler. Ved Gurara fikk 160 familier støtte i form av 10 kg mel, 5-liters flytende såpe, 2 liter matolje, 2 pastapakker og 2 ansiktsmasker per husholdning. 368 familier tilknyttet Entoto Freedom School og 111 familier tilknyttet Chencha Freedom school fikk samme nødhjelpsproviant. I fattige byer i Sør-Etiopia ble det også delt ut betydelige mengder med nødhjelpsproviant, og det forberedes nå en ny runde både i Addis Abeba og i Sør-Etiopia, opplyser WSG-leder Gizachew Ayka.

Evangeliseringsprogrammet
Medarbeiderne i evangeliseringsavdelingen har engasjert seg sterkt i besøkstjeneste ved våre hjem. Dere oppgave er å veilede, oppmuntre, motivere og undervise. De bidrar til kontakt gjennom sosiale medier og oppmuntrer alle til å be om at Covid-19 ikke skal ramme barn og unge i Etiopia. Det arrangeres egne gudstjenester ved hjemmene, med begrenset deltakelse.

Ungdomsbolig
Et eget ungdomshus er nå under etablering ved siden av klinikken på Entoto. (bildet over) Videre innsats på bygningen er satt på vent på grunn av store ekstrakostnader i det øvrige arbeidet. Det er et sterkt ønske om å få fullføre byggingen fra WSG/Bright Star sin side for dette til genere inntekter ved utleie og delvis også fordi organisasjonen trenger et sted å huse egne gutter og jenter. Dermed vil også kostnadene til leie av eksterne lokaler bli redusert. Midler fra Sverige og Norge har gått inn i dette prosjektet.

 

Brannskadd gategutt
Metages Dendena er en 13 år gammel gutt som pleide å bo på gaten til Addis Abeba. Han er funksjonshemmet, ved at han bare har èn hånd. Gutten ble også alvorlig skadet i en brann, og da våre medarbeidere møtte ham var han med i en gjeng med gategutter i Addis Abeba.

-Vi tok ham med til rehabiliteringssenteret vårt, og umiddelbart etter at han begynte i vårt senter fikk han også en skoleplass. Han var veldig glad over å få muligheten til å gå på skole. Samtidig med skolegangen har han vært til behandling ved et av sykehusene i byen for å redusere brannskadene og tilpasse en ny håndprotese. Vi kan gjerne kalle dette en suksess-historie, sier Gizachew Ayka, som er imponert over framgangen til 13-åringen.