Rest Centre, – hjertet i gatebarnprosjektet

Rest Centre har en svært strategisk plassering i sentrum av Addis. Bygningen er 125 år. Den er fredet og svært slitt. På grunn av fredningen er det ikke anledning til å foreta nevneverdig oppussing, men senteret er svært viktig i vårt arbeid.

Rest Centre er hjertet i gatebarnprosjektet. WSG leier og driver senteret.
Hvert halvår hentes 20 personer i alderen 15-28 år inn fra gata for å gå gjennom et rehabiliteringsprogram. De aller fleste er unge menn, men også noen jenter. De kommer til Rest Centre hver morgen. Her får de frokost og lunch. De får klær og medisinsk oppfølging. De får også undervisning i normal livsførsel og selvfølgelig også bibelundervisning. Disse menneskene bor ikke på senteret, men har senteret som sitt faste holdepunkt på dagtid. Tidligere klarte senteret å betjene 60 personer hvert halvår, men på grunn av stram økonomi har det vært nødvendig med en reduksjon i antallet som får hjelp på senteret.

Drop ins
Rest Centre tar seg også av såkalte Drop ins. Det er gatefolk som trenger øyeblikkelig hjelp, litt mat og kanskje litt klær. Noen får også transportstøtte dersom de ønsker å komme hjem til sin familie.  I løpet av et år er det ca 30-50 gategutter og gatejenter som får denne typen hjelp, og det er en egen budsjettpost for dette.

12 gutter har Rest Centre som sitt hjem. De er i alderen 14-20 år og går gjennom et program for sosialisering.