Reiduns reise med Gatefolket til Etiopia

28.06.24: Reidun Oanæs Andersen var en av deltakerne på Gatefolkets gruppereise til Etiopia i januar i år. Reidun var eldste deltaker, vital og viste en genuin interesse for gatebarnprosjektet, for folk, land og kultur i Etiopia. Da hun kom hjem fra turen ønsket hun å formidle sine inntrykk i menighetsbladet for Olsvik menighet i Bergen, der hun selv er aktivt medlem.

Bildet: Olsvik menighet spanderte 3 helsider på reportasjen fra Gatefolkets reise til Etiopia.

Vi Gatefolket har fått anledning til å gjengi reportasjen fra menighetsbladet, og håper dette kan være inspirerende lesning for oss alle.

Det er 6. januar 2024. En vanlig dag for de fleste. Men for de kristne i Etiopia er det første juledag. Akkurat denne dagen ankommer en gruppe fra stiftelsen Gatefolket i Norge til hovedstaden Addis Abeba. Vi skal besøke hjelpearbeidet som drives blant gatefolket i Etiopia.
Litt fortumlet etter en lang flytur kjører vi gjennom slitne og skitne slumområder der folk lever sitt liv på fortauene. Noen selger småting, noen sover ut rusen, andre bare sitter der. En kvinne gir barnet sitt bryst.
Så står vi foran to jerndører. De åpnes, og vi er kommet fram til Rest Center, hovedkvarteret for arbeidet blant gatefolket i Etiopia som drives av organisasjonene Bright Star og Win Souls for God, og som stiftelsen Gatefolket støtter. Rest Center er et lite innelukket område med flere hus, en liten hage, kjøkken og kontorer.

Julefest
På Rest Center er det satt ut massevis av stoler, for nå skal det feires jul. Invitasjonen er gått ut til gatas folk. Fem hundre kvinner og menn og familier med barn sitter og venter på at festen skal begynne. Først er det gladsang og andakt. Så er det julemiddag.
Gruppen fra Norge skal servere. Det er så trangt at det ikke er plass til verken langbord, hjerter eller lys. Vi må trenge oss fram mellom stolene for at alle skal få mat. Menyen er enkel: en stor tynn lefse fylt med kjøttdeig og grønnsaker. Pluss en flaske vann. Det er ikke påfyll. Men ingen klager på serveringen. Det er kanskje dagens første og siste måltid.

Reidun Oanes Andersen frydet seg over å møte barn og unge som gjennom Gatefolkets prosjekt har fått muligheten til en ny start i livet.

Gatefolket
Gatefolket er en uavhengig stiftelse som i over 20 år har støttet arbeidet blant gatebarn i Etiopia. Stiftelsen får ingen statsstøtte og er i sin helhet basert på frivillighet. Arbeidet skjer i samarbeid og forståelse med de etiopiske organisasjonene Bright Star, Win Souls for God og Hope for Children. Lederne i Win Souls for God regner med at de har hjulpet om lag 25 000 barn og unge med utdanning og tilbakeføring til et verdig liv siden de startet i 1997. Organisasjonene har sitt utspring i den evangeliske Mekane Yesus-kirken. I Etiopia blir gatebarn sett på som søppel. Forebyggende arbeid er derfor svært viktig for å hindre at barn og ungdom havner på gaten.

Program
Den norske gruppen hadde et omfattende program for oppholdet i Etiopia, utarbeidet av styreleder og journalist Odd Borgestrand. Han kjenner landet godt fra utallige besøk. Vi fartet rundt i to pickup-er og fikk se det mangfoldige arbeidet på nært hold. Dagen etter den store julemiddagen fortsatte vi festen i en barneskole i ett av slumområdene. Barna var pyntet med store pappkroner og opptrådte med sang og opplesing, tydelig stolte over alt de hadde lært. Barna kommer fra fattige familier i området. De ville ikke ha kunnet gå på skole om ikke Gatefolket hadde støttet familiene med midler til skoleuniform og materiell.

Fra besøket på Deborah-senteret. Reidun i første rekke helt til høyre.

Etter gudstjeneste søndag i Mekane Yesus-kirken ble gruppen tatt imot i Deborah Center, en vakker liten oase i et utpreget slumområde. Deborah Center er et hjem for tidligere prostituerte jenter. Her får de muligheten til å skape seg et nytt liv, gå på skole, ha arbeidstrening og etter hvert finne seg en jobb. Noen hadde bodd der i mange år og var snart klare for arbeidslivet.

Besøket på Guttehjemmet glemmer vi ikke så lett. Vi kjørte gjennom trange gater omgitt av bølgeblikkhus før vi ankom et lite område med flere hus og ganske stor hage. Her bor det mellom 40 og 50 gutter, alle plukket opp fra gaten. De sover og spiser på hjemmet og går på nærmeste skole. Rommene er svært spartanske, gjerne opp til åtte stålsenger på et lite rom. Men guttene var stolte av hjemmet sitt. Vi ble dradd fra rom til rom. Alle ville vise oss hvor de bodde. Under lunsjen i hagen fortalte guttene om sine fremtidsplaner. De var ikke beskjedne. Som en hilsen fra Norge fikk alle guttene hvite sportsskjorter. Gatefolket støtter med midler også her, for at disse guttene skal bli sikret en annen fremtid enn den på gaten.

Landsbyen i fjellet
På programmet stod et besøk i en fjellandsby lenger syd. Vi tok fly og måtte kjøre berg- og dalbane før vi kom til byen på 2800 meter over havet. Her var det et imponerende hjelpearbeid både for voksne og barn. Et aktivitetshus med plass til datatrening, bibliotek, kontorer og ulike former for sport var nettopp ferdig. Hensikten er å hindre at unge gutter og jenter lokkes til hovedstaden av folk som vil utnytte dem på ulike måter, for eksempel gjennom prostitusjon. Litt lenger nede i landsbyen kom en hel barnehage mot oss med blomster og sang. Flere i den norske gruppen har fadderbarn som de fikk hilse på.
Vi ble invitert til et hus inne i skogen. Der satt en gruppe kvinner som ville fortelle at dette stedet var bygget til hjelp for gravide kvinner. Også her støtter Gatefolket opp ved å dekke noen av kostnadene til sykepleier og jordmor.

Utfordringer
Addis Abeba er en vakker by som ligger på rundt 2500 meters høyde. Den er ikke bare preget av fattigdom og slum. Den er et internasjonalt møtested for drøftinger om afrikansk politikk. Vi så flotte bygninger, moderne hoteller, parker og flotte veier. Men folk fra landsbygdene kommer i tusentall til hovedstaden for å søke jobb. Det fører til overbefolkning og nød. Sosialsystemet er brutt sammen. Fattige og trengende får liten hjelp. Mange havner på gaten. Spesielt unge menn.

Lederne i frivillige institusjoner som Bright Star og Win Souls for God forsøker å påvirke politikere til å satse mer på de sosiale utfordringene. De viser til det frivillig hjelpearbeidet som har gitt så mange positive resultater, og håper de lokale politikerne kan la seg inspirere av det.

Et sanitærprosjekt
Flere av medlemmene i Gatefolket har vært i Addis mange ganger. De har sett hvor dårlige de sanitære forholdene er på skoler og barnehager støttet av Gatefolket. Mange toaletter er i ustand. De fleste ubrukelige. Dette medfører fare for sykdom og smitte blant barna.
Styret har bestemt at nå skal Gatefolket ikke bare sende penger; de skal ned og jobbe. I høst reiser en gruppe på 10praktiske mannfolk og ei dame til Addis Abeba med arbeidsplaner i kofferten. I to uker skal de reparere toalettene. De tar av sin egen ferie og får ingen lønn. Oppgaven er ikke lekker, men den er viktig. Et hjelpearbeid det står respekt av!

Jeg er svært takknemlig for å ha fått være med Gatefolket på turen til Etiopia.