Ønsker bedrifter velkommen inn i prosjektet

Nå ønsker Gatefolket hjelp fra norske bedrifter som kan bidra med midler og kompetanse til bedriftsetablering i Etiopia.

Bildet: Bright Star etablerer egen systue der inntektene går til gatebarn-prosjektet.

Det er et klart mål at våre etiopiske partnere i større grad skal finansiere egen virksomhet.  Derfor er de nå i gang med å etablere bedrifter der de skaper lokale jobber i sine lokalsamfunn og der overskuddet går til drift av hele prosjektet. Gatefolket har så langt bidratt med 100.000 kroner til bedriftsetablering. Midlene er gått til etablering av en systue og materiell til en frisør-
salong. Midlene er i hovedsak kommet fra Fornebu Gjenbruk og fra en konsert i regi av Finsland Gaither-Music Club.

-Vi ser et stort behov
for å bygge opp et fond for å sikre bærekraftige bedrifter, og vi tror det er en rekke bedrifter som ønsker et sosialetisk prosjekt, der de kan bidra med midler i størrelsesorden fra 5 000-20 000 kroner i året, sier prosjektleder i Gatefolket, Mariann Mydland.

Bildet: Asfalt Remix AS v/ daglig leder Per Brynildsen, har tegnet en treårs avtale for støtte til bedriftsetablering i Etiopia. Her sammen med økonomisjef i Bright Star/WSG Kedir Hussen.

-Gatefolket vil gjerne inngå en forpliktende avtale med bedrifter som binder seg til å betale et årlig beløp, som har minimum to års bindingstid.

Gatefolkets forpliktelse
vil være at midlene skal gå til prosjekter, som har et mål om å være selvbærende i løpet av få år.  Vi håper også å kunne invitere representanter fra våre samarbeidende bedrifter til Etiopia for å følge prosjektene våre på nært hold.
Ta kontakt med Mariann Mydland, som kan treffes på epost: mariannr_90@hotmail.com eller telefon 414 68 484