Norge vertskap for internasjonal samling

Gatefolket blir vertskap for den årlige «Partners Meeting» som i år arrangeres 27.-29.september på Sauevika Leirsted på Hvaler i Østfold.

Bildet: Her på Sauevika Leirsted på Hvaler samles gatebarnledere til årskonferanse i september.

Til dette årsmøtet inviteres alle organisasjoner som støtter opp om Win Souls for God/Bright Star sitt arbeid i Etiopia.  Samlingen blir på idylliske Sauevika Leirsted på Vesterøy på Hvaler utenfor Fredrikstad. Leirstedet eies og drives av Normisjon i Østfold, og har kapasitet til inntil 80 personer.

WSG/Bright Star driver et omfattende arbeid i Etiopia, med totalt 86 ansatte og 20 dagarbeidere/frivillige i byene Addis Abeba, Awassa og Chencha, de to sistnevnte er byer i Sør-Etiopia. Gatefolket med sine faddere og øvrige sponsorer bidrar med om lag 15 % av det totale budsjettet.

-Internasjonale partnere fra Sverige, Danmark og Tyskland har meldt seg på årets samling, i tillegg til at Gatefolket stiller med de fleste styremedlemmene, sier styreleder i Gatefolket, Odd Borgestrand.  Under Partners Meeting blir det gjennomgang av årsrapporter, regnskaper og budsjetter. Det blir satt av god tid til samtale om aktuelle utfordringer og om videre utvikling av arbeidet.

-Med 60.000 mennesker på gata i Addis Abeba kan oppgaven virke nærmest håpløs, men her gjelder det å se enkeltmennesker og være bevisst på at vi er med å redde ett og ett barn som kan bli skolebarn i stedet for gatebarn.
Vi driver både et bistands- og misjonsprosjekt, der vi får være med å redde jenter ut fra prostitusjon. Vi får være med på gjenforening av familier. Vi bidrar til å gi ungdom et levebrød gjennom yrkesutdanning og i den evangeliske delen av arbeidet har vi «reddende engler» som har et brennende ønske om å føre barn og unge til en trygg havn. Vi har etter 20 år sett store frukter av arbeidet, og gleder oss over å få være med videre. Her er det ikke håpløsheten som rår, men håpet, sier Borgestrand.