Nå trenger vi mange nye faddere

Nærmere 50 av barna som nå har kommet godt i gang med sitt nye skoleår ved våre to skoler i Addis Abeba står uten norsk fadder. Vi kan ikke ta disse barna ut av skolen, og håper derfor at mange nye faddere melder seg så snart som mulig, sier fadderansvarlig i Gatefolket, Gunnar Alvin. Han frister med 10 lodd i høstens utlodning, som pågår fram til 29. oktober, som en bonus til nye faddere.

Bildet: 50 av barna som får støtte fra Norge mangler nå en personlig fadder. Vil du hjelpe oss å gi disse barna fortsatt skolegang?

Pandemien må ta noe av «skylden» for at frafallet av faddere er noe større enn vanlig i forbindelse med fornyelse av fadderavtalene. Gatefolket sender ut faktura for ett skoleår om gangen. Denne fakturaen sendes ut i begynnelsen av juni, slik at pengene skal være på konto i Etiopia i forbindelse med innkjøp av undervisningsmateriell, sko og skoleuniformer til barna i god tid før skolestart.

-Blant annet som følge av pandemien har flere faddere gitt melding om at de ikke er i stand til å fortsette avtalen, og dermed er det vår oppgave å skaffe nye faddere til disse barna. Inntil nye faddere er på plass må vi ta midler fra vårt reservefond.
Nå som det nærmer seg jul kan det kanskje være en god idé å investere i et barns framtid som julegave til egen familie? spør Alvin.

For 1.500 kroner, eller en snau femkroning om dagen, er et barn sikret skolegang, undervisningsmateriell, skoleuniform og dessuten helsestell for seg og hele sin familie for et helt skoleår. Denne summen er også med å finansiere et måltid mat på skolen. Sammenlignet med andre fadder-organisasjoner klarer vi å holde en svært lav pris. Grunnen til det er at alt arbeid i Norge skjer på dugnad. Her hentes det ikke ut en eneste krone i lønnskostnader, og administrasjonskostnadene ligger nå på under fem prosent.

Slik blir du fadder hos oss
Det er enkelt å bli fadder hos oss. Du skal ikke betale noe før du får oversendt en fadderplakat med bilde og informasjon om ditt personlige fadderbarn sammen med en faktura. Deretter sender vi ut faktura èn gang i året, og du binder deg for ett år om gangen. Gatefolket har tatt ansvaret for 570 barn skoleåret 2021/2022. Alle som tegner seg som fadder fram til 29.oktober 2021 får 10 gratis lodd i høstens utlodning i regi av Gatefolket.

Vi trenger følgende:
Navn
postadresse
epost
Gjerne også ditt mobilnummer.
Oppgi antall barn du ønsker å støtte.

Dette sender du enten til
fadder@gatefolket.no eller en SMS til fadderansvarlig 905 40 544

Inntektsfradrag
Ved å støtte opp om vårt arbeid får du også inntektsfradrag om du ønsker det. Da må du sende oss sitt navn, fødsels- og personnummer (11 siffer) og postadresse. Siste frist for melding om skattefradrag er 15.desember. (Du behøver kun å gi melding èn gang. For påfølgende år kommer dette automatisk)