Med hjerte for gatebarn og skolebarn

-I møte med gatebarn og skolebarn i Etiopia har jeg sett gleden over livet. Barn og unge som ikke eier mer enn de fillete klærne de har på seg har møtt meg med verdens vakreste smil. Når jeg kan bidra til at gatebarn kan bli skole-barn gir det mitt eget liv en ekstra dimensjon.

Bildet: Gatefolkets nye fadderansvarlig Gunnar Alvin sammen med et av sine fem fadderbarn.

Det sier Gunnar Christian Alvin. I høst ble han fadderansvarlig i Gatefolket, et arbeid som krever mye av fritiden. Han overtar etter Inger Oline Opsahl Hovland, som har lagt ned en formidabel innsats som fadderansvarlig i mange år.
Gunnar har møtt brennende hjerter blant lederne i samarbeids- organisasjonene Brigt Star og Hope for Children. De hadde en visjon om å dele sitt brød med de som ikke en gang hadde smuler. Lederne Gizachew Ayka og Yonas Tesfaye var bare 18 år da de startet dette arbeidet.

Fadderansvarlig
Som fadderansvarlig i Gatefolket bidrar Gunnar til at barn føres inn ved de to skolene som Bright Star driver i Addis Abeba.
Nesten samtlige elever ved de to skolene som Bright Star driver, om lag 450 barn fra førskole til og med fjerde klasse, har norske faddere.  Bright Star med støtte av Gatefolket og flere organisasjoner i Sverige, Danmark og Tyskland, har påtatt seg ansvaret for drøyt 1.100 skolebarn fra førskole og opp til videregående skole. Barna går i offentlig skole fra 5. -12. klasse.
-Det er sterkt å se at et tidligere gatebarn blir uteksaminert fra høgskoler eller universiteter enten som sykepleiere, leger, tannleger, sivilingeniører eller bygningsarbeidere, forteller Gunnar.

Egne fadderbarn
Selv har han tatt ansvar for fem barn og har fulgt disse opp gjennom klassetrinnene. Tre ganger har han besøkt Etiopia og prosjektene som Gatefolket støtter.  I år bidrar norske faddere og andre  givere med til sammen 1,5 millioner kroner til drift av de ulike prosjektene i Etiopia.  Gunnar er stolt over at kun to prosent av gavene fra norske givere går til administrasjon i Norge. Alt arbeid her til lands er basert på dugnad.
-Vår lønn er rett og slett gleden over å bidra til at barn og unge i Etiopia kan få et verdig liv og en utdannelse.  Kunnskap er lett å bære også i Etiopia. Vi vet at elevene ved våre skoler får noe av den beste undervisningen som en grunnskole i landet kan gi. Skolene våre har fått utmerkelser for sin undervisnings-standard flere år på rad. Vi har færre elever enn normal standard i etiopiske grunnskoler, og vi har godt kvalifiserte lærere, understreker Gunnar Alvin.

Vil tilbake
Gunnar er bekymret for situasjonen i landet nå, men håper en dag å kunne reise tilbake, møte medarbeidere og de mange skolebarna som synger og smiler når vi kommer inn skoleportene. Jeg vil gjerne igjen få delta på en gudstjeneste med sang og liv, selv om jeg ikke forstår et eneste ord av det som blir sagt. Jeg vil så gjerne sitte sammen med unge gutter og jenter som forteller om forvandlingen i deres liv, og som så gjerne vil oppleve fellesskapet over et enkelt måltid mat med oss som kommer på besøk.  Dette er barn og unge som er hentet ut fra gata, og som gleder seg over selve livet. Her har vi mye å lære, sier Gunnar.