Mange nye barn inn i fadderprogrammet

Gatefolket har det siste året tatt ansvar for 580 barn i vårt fadderprogram. Om lag halvparten av disse barna og ungdommene er elever ved våre egne skoler, Gurara Freedom School og Entoto Freedom School i Addis Abeba.

Bildet: En rekke barn er nå kommet inn i programmet til Gatefolket fordi mange har fullført sin utdannelse eller flyttet fra Addis Abeba av ulike årsaker.

De øvrige barna går på offentlige skoler fra 5. til 12.klasse. Noen går også på høyskoler og universiteter. Vi har i høst hatt en total gjennomgang av alle våre fadderbarn for å få bekreftet at de går på skole, at de har det bra helsemessig og at de får den oppfølgingen vi har avtale om gjennom fadderordningen.
Ved skolestart i høst er det hele 79 av våre fadderbarn og unge som har sluttet. De fleste av disse har fullført sin utdannelse, mens andre har flyttet ut fra Addis Abeba som følge av de høye levekostnadene i hovedstaden.

Alle norske faddere som er berørt av dette vil få brev med spørsmål om å ta ansvar for et nytt fadderbarn. Hundrevis av barn står i kø utenfor skoleportene våre med bønn om å få begynne på skole, og denne høsten har vi tatt inn 60 nye barn. Fra før hadde vi 20 barn uten norsk fadder, og dermed har vi dekket opp for samtlige som har sluttet i prosjektet.
-Utdannelse er den beste vei ut av fattigdommen, og derfor satser vi i Gatefolket på personlig fadderskap der våre faddere kan følge sitt barn. Gjennom dette engasjementet er fadderne med på å forhindre at barn blir gatebarn, sier fadderansvarlig Gunnar Alvin.